دکتر "محمود احمدي نژاد" نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري چهارشنبه شب در فرصتي که در شبکه سوم سيما براي پاسخگويي نامزدها به اتهامات مطرح شده در مناظره هايي که غايب بودند، اختصاص يافته بود، با بیان لیستی از اقدامات دولت و طرح این سؤال در مقابل هر مورد که آیا "این‌ها دروغ است؟"، از پروژه جریان رقیب خبر داد که بر مبنای آن قرار است این‌قدر دولت به دروغ‌گویی متهم شود که اگر گفت ماست سفید است، بگویند نه سیاه است.

به گزارش رجانیوز، رئیس‌جمهور در این برنامه جعل نمودار و آمار توسط میرحسین موسوی و استناد به گزارش‌های مؤسسات صهیونیستی برای زیر سؤال بردن عملکرد 4 ساله دولت را تشریح کرد.

 

متن کامل اظهارات رييس‌جمهور که در راستاي اجراي بند 17 اصول برگزاري مناظره‌هاي تلويزيوني، به مدت حدود 20 دقيقه با حضور "رضا پورحسين" مجري برنامه مناظره‌هاي تلويزيوني نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، چنين است:

 

"با سلام خدمت ملت شريف و بزرگ ايران

 

همه تبليغات عليه يک نفر و يک رقيب بود،‌سوال اين است که چرا؟ چرا آنها با توهين و اهانت به رقيب به صحنه آمدند؟!

 

اين يک سوال کليدي است که به اعتقاد من چند دليل دارد:

 

دليل اول اين است که اگر فضاي منطقي حاکم و بنا بود کارها ارزيابي و مقايسه بشود، دست آنها خالي بود، ‌يعني عملکرد اين دولت به لطف خدا و عنايت مردم نسبت به دولت هاي قبل بسيار درخشان است و در هر بخشي که وارد بشويم علم، صنعت، اقتصاد، کشاورزي، سياست داخلي، و در فضا و زمين مي دانند کارهايي که در اين چهار سال انجام شده، قابل مقايسه با گذشته نيست.

 

علت دوم اين است که در اين چهار سال افتخارات بزرگي نصيب اين ملت شد، مثل افتخار هسته اي و فضايي‌، اين ها در اين افتخارات شريک نبودند بلکه نقطه مقابل آن ايستادند، اگر بنا بود اين افتخارات بيان بشود معلوم بود که چه اتفاقي مي افتد.

 

علت سوم اين است که آنها مسئول گذشته هستند، وقتي معلوم بشود که در اين چهار سال مي شود اين قدر کار کرد،‌ قبلي ها زير سوال مي روند و مي گويند شما در طول سال هاي متمادي گذشته چه کار کرده ايد و بايد پاسخ بدهند.

 

علت چهارم بحث جنگ رواني است،‌ در جنگ رواني هجوم تهمت ها و افتراها ذهن را به خود مشغول مي کند. اين يک روش شناخته شده براي تاثيرگذاري بر محيط سياسي و پر کردن چشم ها و ذهن ها است.

 

به همين دليل، تصميم گرفتند با هجوم گسترده دروغ و متهم کردن دولت، فضا را به نفع خود رقم بزنند. البته من هيچ وقت علاقه نداشتم که وارد اين بحث ها بشويم،‌امشب هم براي شخص خودم نيامده ام. من بارها و بارها گفته ام هر کاري نسبت به بنده کرده اند آنها را بخشيده ام،‌اما رسيديم به نقطه اي که ديديم به ملت توهين مي کنند، و حقوق ملت دارد ضايع مي شود. بنابر اين، مجبور شدم که بيايم و توضيحاتي در دفاع از حقوق ملت بدهم.

 

آنها در جلسات محفلي تصميم گرفته اند و گفته اند ما آن قدر با هجوم گسترده تکرار مي کنيم که اين دولت دروغگو است که اگر احمدي نژاد بگويد ماست سفيد است مردم باور نکنند.

 

من مي خواهم چند نکته در همين باب بگويم و بعد به مسايل ديگري بپردازم.

 

همه ملت مي دانند، دروغگو خيانتکار است وخيانتکار، ترسو است آيا اين دولت، دولت ترسويي است؟!

 

از يک طرف به ما ايراد مي گيرند چرا شما اين قدر شجاعت داريد و در برابر دشمنان و مفاسد مي ايستيد و توي دل دشمنان مي رويد و از طرفي ديگر به ما مي گويند شما دروغگو هستيد.

 

دروغگو کسي است که خائن است. ما 24 ساعته در ميان مردم هستيم، آدم دروغگو به ميان مردم نمي رود، ما 24 ساعته کار مي کنيم، جوري حرف مي زنند که انگار ما مي گوييم در کشور هيچ مشکلي نيست،‌اگر در کشور مشکلي نبود ما چرا 24 ساعته کار مي کرديم،‌ همه اين کارها به خاطر اين است که مشکلات برطرف شود.

 

اما کار ارزيابي بايد مقايسه اي باشد که دولت قبل چه کار کرده و اين دولت چه کاري انجام داده است. ‌يک فضايي ايجاد مي کنند که انگار در اين کشور هيچ کاري انجام نشده است.

 

من مي خواهم تعدادي از کارهايي که انجام شده را بشمارم.

 

به ما مي گويد دروغ مي گويد،آيا هسته اي شدن دروغ است،‌ آيا پيشرفت هاي بيوتکنولوژي دروغ است، 20 هزار اختراع دروغ است،‌20 هزار مقاله علمي در جهان دروغ است، راه آهن اصفهان شيراز و کرمان به بم دروغ است، اين همه مدرسه و بيمارستان و کارخانجات صنعتي دروغ است،‌ 40 هزار کيلومتر راه روستايي آسفالت شده،دروغ است،‌اين همه بزرگراه دروغ است،‌ 70 درصد حجم دانشجويان در کشور اضافه شده دروغ است. ظرفيت تحصيلات تکميلي ظرفيت سه برابر شده،‌اين ها دروغ است، يک هزار و 500 مدال ورزشي در طول چهار سال گذشته در مقايسه با 900 مدال در گذشته، دروغ است؟!، اين ها همه ثبت شده است.

 

ما وقتي دولت را تحويل گرفتيم، توليد سيمان‌ 90 هزار تن در سال بود،‌امروز سيمان و فولاد در بازار به وفور وجود دارد، اين همه پتروشيمي در کشور افتتاح شد،‌چند هزار روستا را گاز رساني کرديم. اين ها همه دروغ است،‌ اين همه روستا را آبرساني کرديم، اين ها همه دروغ است؟!. همه اين خدمات در جلوي چشمان مردم است.

 

ما دولتي هستيم که وقتي به هر شهرستان مي رويم، من از مردم سوال مي کنم به عنوان مثال به مردم مي گويم اين 5 تا کار بايد در اين شهر انجام مي شد، آيا انجام شده است؟!

 

به هر شهرستاني که مي روم من از مردم گزارش مي گيرم و مردم ناظر هستند و کارهاي ما در مقابل چشم مردم است.‌

 

آيا افزايش حقوق بازنشسته ها،‌ مستمري بگيران کميته امداد و کارکنان دولت،‌دروغ است، سهام عدالت دروغ است؟!. و صدها کار ارزشمند ديگر که در اين دولت اتفاق افتاد.

 

وقتي اين دولت آمد، هشت ميليون موبايل وجود داشت و قيمت آن حدود يک ميليون تومان بود،‌ امروز آنقدر زياد شده که در کنار خيابان ها با قيمت هاي 5 هزار تا 10 هزار تومان به فروش مي رسد،‌ اين ها همه دروغ است؟!

 

مي گويند دولت بي ادبي مي کند. ما به کي بي ادبي کرديم؟!، کلام مولا اميرالمومنين اين است که اگر کسي به بيت المال مردم دست اندازي کرد،‌ بايد آبرويش را ببريد، کسي زياده خواهي کرد‌، آبرويش را ببريد.

 

البته اجراي عدالت سخت است،‌ کساني بودند که در رکاب پيامبر خدمت کردند، شمشير زدند و در يک مقطعي خادم بودند، حتي مدال گرفتند اما وقتي اجراي عدالت به ميان آمد با شمشير در برابر عدالت ايستادند. ‌طلحه و زبير در تاريخ مشهور هستند. اين ها به اشرافيت معاويه پناه بردند و مورد حمايت معاويه قرار گرفتند.

 

بنابر اين، برخورد با آدم هايي که دست اندازي به بيت المال مي کنند، بي ادبي نيست،‌خدا شاهد است من در مناظره ها خيلي از حرف هايي که بايد مي زدم، را فقط به خاطر اين که شخصيت طرف مناظره آسيب مي ديد، کنار گذاشتم.

 

به من مي گويند چرا راجع به مدارک علمي يک خانم صحبت کرديد. اين ورود به حيطه حقوق خصوصي و مسايل خانوادگي است.

کجاي آن مسايل خانوادگي است؟!، اولا من سوال کردم،‌ دو بار از وي سوال کردم که اين مطلب را عنوان کنم، يک کپي مدرک و سير مدارج بود. اگر کسي برخلاف قانون مدارک علمي را طي کند اين تجاوز به حقوق عمومي است.

 

يک جمله مي گويم تا مردم بدانند چه اتفاقي افتاده است. ما در دانشگاه مدارج علمي داريم، مربي،دانشيار،‌‌ استاديار و ‌استاد.‌ هر کس بخواهد از يک پله به پله بالاتري برود،‌ حدود 5 سال طول مي کشد. بايد مقاله بدهد،‌تحقيق و پژوهش کند و کارهاي برجسته اي انجام دهد و بعد مي رود در هيات مميزي مدت ها معطل مي شود.‌

 

يک کسي آمده ظرف سه سال، هم استاديار شده هم دانشيار.‌ همه اساتيد مي دانند براي طي هر يک از اين مدارج علمي حداقل 10 سال زمان و کارهاي علمي بسيار برجسته لازم است.

 

اين بحث، شخصي و خانوادگي نيست که کسي بيايد و بگويد،‌فلاني بي ادبي کرد.‌ آيا اين بي ادبي است؟!

 

يک وقتي ما راجع به دانشگاه آزاد صحبت مي کنيم،‌مي گويند، فلاني ضد دانشگاه است.‌بنده يک فرد دانشگاهي هستم و در اين دوره 70 درصد ظرفيت دانشجويي کشور اضافه شده است. من طرفدار دانشگاه و از متن آن هستم، ازدانشگاه آمده ام و مي خواهم در خدمت مردم باشم.

 

دو تا حرف بيشتر در مورد دانشگاه ندارم، اين همه دانشجو و اساتيد دارند براي علم و پيشرفت کشور فداکاري مي کنند و زحمت مي کشند.

 

بسياري از مردم از نان شب خود براي هزينه دانشگاه فرزندان خود مي زنند.‌ چرا اين پول ها بايد در جاي ديگر خرج بشود و چرا بايد در انتخابات هزينه شود؟!

 

اين پول بايد خرج خود دانشجويان شود. ما مي گوييم اين همه دانشجوي دانشگاه آزاد در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا دارند زحمت مي کشند و من خودم رساله چندين دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه آزاد را راهنمايي کرده ام. آنها اين همه زحمت مي کشند،‌ اما از طرف ديگر، چرا يک سري مدارک قلابي در دست يک عده اي بايد بگذارند، و به حيثيت و اعتبار دانشگاه و دانشجويان آسيب بزنند و خدشه وارد کنند؟!. حرف ما اين ها است.

 

ما با شيوه مديريت اين دانشگاه مخالف هستيم و آن را به نفع مردم نمي دانيم. دانشجويان اين دانشگاه فرزندان ما و اساتيد آن همکاران من هستند.

 

آمده اند ميليون ها لوح فشرده توزيع کرده اند،‌حرف هاي مرا بريده اند و ‌کنار هم گذاشته اند براي که مرا تخريب بکنند. اين بي ادبي نيست؟!. ما بي ادب هستيم يا کساني که اين کارها را مي کنند؟!

 

بالاخره بنده رييس جمهور هستم به هر جايي که مي روم به اقتضاي آن مکان حرف هايي را مي زنم،‌اين ها اول و آخر اين صحبت ها را مي برند و به هم مي چسبانند. اين يک چيز خنده داري در مي آيد. به عنوان مثال، مي گويم فلاني چنين گفته است، و در ادامه سخنان خود حرف او را رد مي کنم. اين فلاني را که چنين گفته است، مي برند و در کنار آخر جمله قرار مي دهند و مي گويند، ببينيد اين صداي احمدي نژاد است.

 

اين روش ها، روش هاي درستي نيست. ‌آمده اند گفتند فلاني هزار فاميل درست کرده است. خيلي جالب است يک چيزي را در سطح وسيع در روزنامه ها منتشر کردند. در اين مقاله چهار باجناق جديد براي ما درست کرده اند. من سه تا باجناق دارم که خيلي هم دوستشان دارم،‌ اما هيچ کدام از آنها در هيچ کار دولتي نيستند.

 

ديشب چنين نموداري جلوي دوربين به ملت نشان داده شد براي اينکه بگويند رتبه فساد در ايران بالا رفته است. من خواهش مي کنم، ملت دقت بکنند که چه اتفاقي افتاده است.

 

اين از کجا در آمده است.‌يک موسسه خصوصي شفاف سازي است که اصلا سازمان بين المللي نيست و ربطي هم به اين سازمانها ندارد. کار موسسه اين است که تخمين و برآوردهايي راجع به مسايل مفاسد بگيرد.

 

اين آمده از چهار شرکت، دو تا انگليسي، يک آلماني و يک آمريکايي که سه تا از اين شرکت ها تحت سلطه صهيونيست ها است، به هر کدام، يک فرم نظر خواهي داده و آنها هم به يک کارشناس گفته اند تو برآورد خودت را بگو.

 

آنها برآورده کرده اند و نتيجه اين شده که يک کشوري در آمريکاي جنوبي است که همه دنيا اين کشور را به عنوان پايگاه مواد مخدر، کانون بحران و پولشويي مي شناسند. اين کشور رتبه هفتادو يکم، يعني70 رتبه بالاتر از ايران قرار گرفته است.

 

ما منکر فساد نيستيم. به همين دليل داريم مبارزه مي کنيم. البته ما داريم چوب آن را هم مي خوريم. اين دولت پرچمدار مبارزه با فساد است، و بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.

 

ولي اين ها مي گويند شما آبروي کشور را مي بريد، من آبروي کشور را مي برم يا شما که از چهار شرکت صهيونيستي آن هم به روش غير علمي چهار نفر که معلوم نيستند کي هستند، اطلاعات مي گيريد و به عنوان يک موسسه جهاني آن را توي سر ملت مي زنيد؟!. اين جوري عزت ملت ايران را مخدوش مي کنيد.

 

بگذاريد چيز ديگري بگويم. اگر خاطر ملت باشد، من چند شب پيش يک نموداري را نشان دادم، به عنوان نمودار ضريب جيني است.‌ اين ضريب جيني مال هفت دولت به علاوه سال87 است. ضريب جيني نشان دهنده حرکت به سمت عدالت است،يعني ثروت درست توزيع مي شود و ‌هر چه فاصله دهک هاي پاييني درآمدي و بالا کمتر باشد،اين ضريب جيني کاهش پيدا مي کند. اين را به خاطر داشته باشيد، براي اينکه حرف حقي که مرکز آمار اعلام کرده و مستند است و بانک مرکزي هم آن را تاييد کرده است آن را مخدوش کنند.

 

من اين را دولت به دولت نشان دادم. آمدند گفتند فلاني اين را نشان داده است که اين متعلق به ما نيست و بالاي آن را هم بستند که معلوم نشود مال کجا است، اما بعد آمدند سال به سالش کردند، سال 83 به جاي 84 و 84 به جاي 85 حساب کردند و همينطور عمل کردند براي اينکه منحني را مخدوش کنند. بعد از خودشان يک چيزي در آوردند و آنها را کنار هم گذاشتند براي اينکه بگويند احمدي نژاد دروغ مي گويد.

 

سوال من اين است چرا متوسل به اين کارها مي شويد؟! براي اينکه بگويند احمدي نژاد دروغ مي گويد؟!‌ يک دولت پاک شبانه روز در خدمت مردم است و مردم هم آن را پذيرفته اند. شما با جعل سند و با تمسک به سازمان هاي صهيونيستي مي خواهيد بگوييد اين دولت دروغگو است؟!

 

‌اين ادب و انصاف است که آبروي يک کشور را مي خواهيد در يک تريبون رسمي ببريد و از قول صهيونيستها بگوييد ايران فاسد است و بعد آن را به اين دولت بچسبانيد. بعد منحني را جعل کنيد و بالاي آن را بپوشانيد؟!، بگوييد اينها را از کجا آورده ايد؟!.‌ من مي دانم اين ها از ستادهاي انتخاباتي شما بيرون آمده و دوستان ما به خاطر اينکه با مسايل آمار آشنايي کامل ندارند، فريب خورده اند.

 

يک مورد ديگر را مي گويم. معلوم است در اين دولت فاصله ها کم شده. ما سهام عدالت داديم،‌حقوق مستمري بگيران کميته امداد را افزايش داديم،‌مسکن روستايي را توسعه داديم،‌حقوق کارمندان را اضافه کرديم،‌اين مجموعه کارها فاصله را کم مي کند،‌اما شما در گذشته اين کارها را انجام نداديد.

 

در موضوع اقتصاد مي گويم رشد اقتصادي ما بالا است. نمي گويم مشکل نداريم بلکه معتقدم داريم درست حرکت مي کنيم. حرف ما و بانک مرکزي را قبول نداريد، بياييد سخن صندوق بين المللي پول را بشنويد.

 

بر اساس آمار، کارها در اين دولت بهتر انجام شده و شاخص هاي آن رو به جلو است. مي گويند يک ميليارد دلار در اين دولت گم شده است،‌اما وقتي معاون ديوان محاسبات مي گويد چنين چيزي نيست، اين خبر را منتشر نمي کنند.

 

من مي خواهم عرض کنم مشکلات هست و گراني هم وجود دارد، ما نگفتيم گراني وجود ندارد،‌ براي رفع اين مشکلات است که 24 ساعته کار مي کنيم.

 

به همين دليل دو رويکرد وجود دارد. يکي رويکرد عدالت گستري که آن را گدا پروري مي نامند و دفاع از عزت ملت در مجامع جهاني که آن را ماجرا جويي مي خوانند اما ‌اين رويکردي است که کسي که خود را خادم ملت مي داند بايد با آن از عزت ملت دفاع و عدالت را برپا بکند.

 

ما در ساختن کشور و در مبارزه با فساد و دفاع از عزت ملت بسيار جدي هستيم. ما دنبال اصلاحات اساسي در اقتصاد هستيم. زير ساخت ها را آماده و چهار سال روي آن کار کرده ايم. در باره کاهش قيمت ها،‌ اشتغال، مسکن، ازدواج و گسترش علم برنامه هايي شروع شده است و من خدمت ملت عزيز عرض مي کنم ما اطلاع دقيق داريم که آنها باور کرده اند که صحنه را واگذار کرده اند. ملت به صحنه آمده است، و آنها بازي را باخته اند و به دنبال ايجاد تنش هستند.

 

من از ملت خواهش مي کنم که آرامش را حفظ کنيد. هيچ کس حق ندارد به نام من به کسي تعرض بکند يا موجب تنش بشود، آرامش را حفظ کنيد، انشاءالله اين چند روز هم مي گذرد، و دوران درخشان ديگري در زندگي ملت ايران و در افق بالاتري انشاءالله پيدا خواهد شد.

 

من بايد از ملت عزيز ايران به خاطر همراهي ها و همه خوبي ها و تحمل آنها در دوره انتخابات تشکر کنم. وقت من بسيار محدود بود. چند تا استان رفته ام و برخي استان ها را نرفته ام و انشاءالله در اولين فرصت خدمت آنها هم مي رسم و از همه اقشار تشکر مي کنم.

 

به قول خواجه شيراز حافظ عزيز،

 

گر بود عمر، به ميخانه رسم بار دگر --- به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

 

سرافراز باشي ميهن من.

 

والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته".