یک عضو جامعه مدرسین گفت: جلسه شب گذشته جامعه مدرسین با حضور اعضای جامعه برگزار و در این جلسه درباره آثار گفت‌و‌گوهای گذشته و کیفیت تصمیم‌گیری برای انتخابات بحث شد.

 

* جامعه مدرسین بنای انتخاب مصادیق انتخاباتی را ندارد

وی ادامه داد: چگونگی ورود به انتخابات و بیان ویژگی‌های از مواردی است که در اکثر جلسات جامعه مطرح می‌شود و در جلسه شب گذشته نیز بحث شده اما جامعه مدرسین تاکید دارد فعلاً بنای ورود به انتخابات به معنای انتخاب افراد و مصادیق را ندارد چراکه انتخاب اشخاص کار آنها نیست هرچند اعلام شرایط و ویژگی‌های رئیس جمهور و نیز هدایت‌گری عمومی را وظیفه خود می‌دانند.

 

بر پایه این خبر همت اصلی جامعه مدرسین همدلی و نه تشتت و حزب‌گرایی در مردم برای ورود به انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری است.