انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام راحل، مرحله ی اول حرکتی جهانی بود. هرچند ابعاد جهانی انقلاب اسلامی با روی کار آمدن دولت سازندگی و تکنوکراتها تضعیف گردید، اما امواج خروشان انقلاب اسلامی در جهان خاموش شدنی نبود. نگاه امام به انقلاب اسلامی و برنامه جهانی آن چه بود؟ علت تأکید امام به دوقطبی «مستضعفین-مستکبرین» به جای دوقطبی های رایج چه بود؟

راه های مختلف و موثر صدور انقلاب کدام اند؟ آیا بهتر نیست که تمام نیرویمان را بگذاریم که کشور خودمان را به عنوان یک الگو بسازیم و به بقیه کشورها کاری نداشته باشیم؟ آیا ضعیف شدن نگاه جهانی بین مسئولین، فقط سیاست خارجی ما را تحت تأثیر قرار می دهد یا در مدیریت داخلی کشور نیز اثر می گذارد؟ آیا این نگاه ها منافع ملی ما را تضعیف نمی کند؟ و… اینها بخشی از سوالاتی اند که با دکتر محمد علی رامین مطرح کردیم و ایشان به تبیین آن ها پرداختند.

***
اگر در همین محدوده ی مرزهای خودمان منحصر شویم
و بگوییم ما میخواهیم یک جامعه ی اسلامی آرمانی
درست کنیم و کاری هم به بقیه ی جوامع نداریم؛ آیا
مفاسدی که در اطراف و اکناف جهان وجود دارند، وارد
کشور ما نمی شوند؟ امروز وسایل ارتباط جمعی به شما
اجازه ی عملکرد ملی را نمی دهند. شما برای حفظ هویت
فرهنگی ملی خودتان ناگزیرید جهانی عمل کنید. باید
یا همه را به فرهنگ اصیل خودتان دعوت کنید و مقابل
همه ی مفاسد فرهنگی جهان بایستید یا فرهنگ شما را
نابود میکنند.
دانلود لینک مستقیم جزوه فراتر از جمهوری اسلامی «ایران» با حجم 500 کیلوبایت
 

"Our President, analytical news site"