وزیر سابق اطلاعات گفت : دشمن میخواهد تا جامعه شرطی شده ایران را کف خیابانها کشیده و به اهداف بلند مدت خود دست یابد و از این جهت است که در این مذاکرات هربار جریانی را موجب می شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در گفت و گو با تیتر یک اظهار داشت: در روند مذاکرات هسته ای هربار مسئله ای توسط آمریکا و یا ایادی دست نشانده اش پیاده می‌شود که در داخل کشور حساسیت‌ها و زمینه سازی هایی برای شرطی نمودن مردم ایجاد شود و در نهایت این شرطی شدن موجب شود تا مردم به اعتراض کف خیابانها ریخته و فتنه دیگری رقم بخورد.

 

وی ادامه داد: مردم به دنبال رخداد وقایع از شرایط و و حرکتهایی که در داخل کشور و روابط خارجی از جمله وضعیت یارانه ها و مذاکرات هسته ای ، هستند و این انتظارها که برایشان منافع یا ضرر در پی دارد به نوعی آنان را در بیم و امید نگه میدارد.

 

وزیر سابق اطلاعات اظهارکرد: هربار که کارشکنی ، مخالفت و یا جریانی در روند این رویدادها توسط آمریکا و یا کشورهای دست نشانده اش رخ میدهد ، به طور وضوح مشخص است که طراحی نقشه ای برای ایجاد حساسیت در مردم و به اعتراض کشاندن آنان ، صورت گرفته است و آمریکا دشمن قسم خورده ایران است که تا به هدف خود دست نیابد کوتاه نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه در این میان نیز عده ای از افراد در داخل هستند که چشم امیدشان به مسائل بین الملل است گفت : این افراد باید چشم امیدشان به داخل کشور باشد و بدانند که این آمریکا است که نیاز دارد موضع خود را در مقابل ما مشخص کند و خود نیز به این نتیجه رسیده است که حتی اقتصاد ایران هم چندان نا استوار نیست و همین تحریمها و بازی هایی که سالها توسط آنان راه افتاده است ، موجب استحکام ارکان آن شده است.
حجت الاسلام مصلحی در ادامه فتنه انگیزی را ادامه دار و فتنه گران را مترصد ضربه زدن به نظام خواند و اظهار داشت : مسیر انقلاب مسیری نبوده است که به سادگی طی شده باشد بلکه دشمنانی از داخل و از خارج همیشه این مسیر را با خط ها و مشکلات گوناگون پر فراز و نشیب کرده اند و چنین اعمالی ، چیزی نبوده و نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.
وی در خصوص سوال خبرنگار ما در مورد وضعیت سران فتنه در حصر گفت : تعیین و تکلیف نمودن وضعیت سران فتنه به عهده شورای عالی امنیت ملی است و کسی نمیتواند در تصمیمات آنان وارد شده و آن را بر هم بزند.
وزیر سابق اطلاعات در پاسخ به سوال دیگری مبنی بربحث اخراج دانشمندان هسته ای نیز گفت : در بحث اخراج دانشمندان هسته ای ، جلوی این مسئله با هشدار و اقدام گرفته شده و جهت گیری ها در این خصوص کنترل می شود.
وی همچنین در صحبتهای پایانی خود توصیه کرد : از توطئه های آمریکا نباید غافل شد و باید با تکیه بر رهنمودهای رهبری به مدیریت اوضاع خود که معادله های استکبار را به هم ریخته است ادامه دهیم.