در پي حمله به برخي ستادهاي حامي و پاره كردن بنر ها ، پلاكاردها و اقلام تبليغاتي ، ستاد هماهنگي حمايتهاي مردمي دكتر احمدي نژاد با صدور اطلاعيه از هواداران خواست ضمن حفظ آرامش و بردباري و رفتار متين و مهرورزانه، از هر گونه رفتار تند و مقابله به مثل به شدت پرهيز نموده و در صورت لزوم مراتب را به نهادهاي انتظامي و امنيتي مرتبط و ستاد مركزي گزارش نمايند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد هماهنگي حمايتهاي مردمي دكتر احمدي نژاد متن اطلاعيه بدين شرح است:

 

بسمه تعالي

 

به اطلاع ملت بزرگوار و قدر شناس ايران اسلامي مي رساند اخيراً به بعضي از دفاتر ستادهاي حاميان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد حمله و بنر ها، پلاكاردها و اقلام تبليغاتي مرتبط با دكتر احمدي نژاد را پاره كرده¬اند كه خوشبختانه با شكيبايي ستادهاي حامي و درايت مراجع ذيربط كنترل و متخلفان در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفته¬اند.

 

لذا از كليه ستادهاي هماهنگي حمايتهاي مردمي دكتر احمدي نژاد در استانها و حاميان خود جوش درخواست مي شود در صورت برخورد با حوادث مشابه ضمن حفظ آرامش و بردباري و رفتار متين و مهرورزانه، از هر گونه رفتار تند و مقابله به مثل به شدت پرهيز نموده و در صورت لزوم مراتب را به نهادهاي انتظامي و امنيتي مرتبط و ستاد مركزي گزارش نمايند.

 

همانطور كه ذكر شده است، شيوه هاي تبليغاتي برخي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري كه توام با تخريب و تحريك است نشان مي دهد قصد دارند فضاي خفقان تبليغاتي ايجاد نمايند. لذا هوشياري و دقت عمل ضروري است.