به دنبال تحولات مصر و قیام مردمی علیه دیکتاتورهای وابسته در کشور های عربی ،رژیم صهیونیستی با احساس خطر در شکل گیری دولتهای ضد استعماری از تمام امکانات خود برای هدایت خبری و ضربه زدن به قیام مردمی در این کشورها استفاده می نماید.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیل رئیس جمهور ما»، در همین راستا شبکه بی بی سی یکی از خبرنگاران خود «محمد منظرپور»را که مدتها به ارائه گزارش از سرزمینهای اشغالی اشتغال داشته و روابط ویژه ای با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل دارد ،به مصر اعزام کرده است.
یک منبع آگاه و نزدیک به « جنبش جوانان 6 اکتبر»در این زمینه به «جوان آنلاین» گفت : این تیم خبری با تجهیزات مخابراتی کامل به مصر اعزام شده است این در حالی است که تمام خطوط ارتباطی در مصر با دیگر کشورها قطع شده اما این گروه به صورت مستقیم با لندن و تلاویو در تماس هستند.
نامبرده با سو استفاده و معرفی خود به عنوان یک ایرانی سعی دارد تا با بدنه قیام خودجوش مردمی مصر ارتباطاتی را جهت کسب اخبار بر قرار نماید.
شایان ذکر است خبرنگار نامبرده از خبرنگاران ثابت بی بی سی در اسرائیل بوده و کمتر به کشورهای دیگر اعزام شده است و معمولا این شبکه فردی به نام مهرداد فرهمند را برای ماموریت کشورهای عربی اعزام می نماید.