«انتخابات در سرنوشت ایران موثر است و اگر موثر نبود این همه بر سرش دعوا نمی شد. به نظر من آقای هاشمی و خاتمی احساسشان این است که الآن باید بازی را برگردانند به سمت عارف یا روحانی»

هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شکاف ها عمیق تر و هر روز بر افرادی که خواستار حضور در انتخابات می شود بیشتر می شود.

 

در همین رابطه فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم در مصاحبه با یک شبکه ضدانقلاب در پاسخ به این سوال که " آیا شما به تحریم انتخابات نظر دارید یا مشارکت چرا؟" پاسخ داد که «به نظر من سطح مشارکت مردم در شوراها بالای 60 درصد هست؛ همین مساله به اضافه عدم توان بسیج کردن مردم توسط اپوزیسیون برای تحریم ، طرح تحریم انتخابات را ناکار آمد می کند»

 

وی اضافه می کند: «بنابر این واقعیت این است که خیلی سخت است هم در خصوص مشارکت در انتخابات سخن گفت و هم در خصوص تحریم؛ تحریم صرفا در خاطره ها می ماند و تاثیر عملیاتی در این انتخابات نخواهد داشت.»

 

علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو نیز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: «انتخابات در سرنوشت ایران موثر است و اگر موثر نبود این همه بر سرش دعوا نمی شد. به نظر من آقای هاشمی و خاتمی احساسشان این است که الآن باید بازی را برگردانند به سمت عارف یا روحانی که بتوانند پتانسیلی که ایجاد شده به نفع خودشان استفاده کنند»

 

وی اضافه می کند: « انتخابات را باید یک اقدام سیاسی بدانیم و باید شاخص داشته باشیم من شاخصه ام امنیت، تمامیت حاکمیت ارضی، تولید اقتصادی توسعه سیاسی و معیار اخلاقی به ترتیب اولویت است.

 

حقیقی ادامه می دهد: «براساس معیارهایی که من گفتم معتقدم آقای قالیباف بیشتر می تواند نمایندگی کند. ایران با بحران کارآمدی و بحران بین المللی روبروست، بنابراین بازیگری باید بیاید که بتواند در ساختار اعتمادسازی کند، دوم اینکه مدیریت کارآمدی داشته باشدسوم اینکه بتوانداز این انسجام و مدیریت کارآمد در ارتباط با سیستم بین المللی کمی تهدید زدایی کند.

آقای روحانی فاقد چنین مزیتی است برای اینکه سابقه اجرایی ندارد و آقای عارف در حوزه هایی که بخواهد انسجام ایجاد کند از توانایی و اعتمادسازی در ساختار برخوردار نیست؛ مساله اصولگرا و اصلاح طلب نیست. ایران با بحرانهایی روبروست و مهم اینست که شما بتوانید از مزیت جریاناتی که الآن در انتخابات هستند کمک کنید که این بحرانها را رد کند

بنابراین ما در این وضعیت از بسیاری از آرزوهایی که داریم دست برمی داریم آرزوها را کوتاه می کنیم معیارهامون را در مورد فرد مطلوب کاهش می دهیم که بتوانیم مرحله را رد کنیم.»

 

وی با اشاره به صحبت های محمد نوری زاد دیگر مهمان رادیو فردا گفت: «حالا با فرض کنیم با تئوری آقای نوری زاد می رسیم به تحریم ... اینکه هیچ کدام از اینها فرقی ندارندچون یک جورند هیچ وقت به تغییر اوضاع کمکی نکرده است»

 

اما نوری زاد در پاسخ به نامور حقیقی می گوید: «برگزیدگان ما و امثال ما در زندانند و سخن از انتخابات یک خطا و جفای بزرگی است؛ شرکت نکردن در انتخابات تحریم انتخابات نیست[!] یک جور اعتراض است»

 

اما علیرضا نامور در پاسخ محمد نوری زاد گفت: «مگر سال 72 ما زندانی نداشتیم، مگر در سال 76 ما زندانی نداشتیم همواره شما گروهی داشتید که به هرحال در زندان بودند، اعتراض می خواهید بکنید اشکالی ندارد اگر شما یک نیروی اجتماعی می توانید بسیج کنید و این اعتراض را می تواند نشان دهد فبها، ولی من چنین وضعیتی را نمی بینم لایه های اجتماعی نسبت به نیروی سیاسی آن اعتماد لازم را ندارد و حداقل پشت نیروی سیاسی بسیج نمی شود»

 

وی با تاکید بر اینکه "انتخابات یک اقدام سیاسی است" اضافه می کند: « [باید دید] شما چه کاری بکنید به اون معیارهای اصلی تان کمک می کند؛ ممکن است شما فقط به دنبال دموکراسی باشید و مساله تمامیت ارضی ایران براتون مهم نباشد، آن مساله دیگری است، ممکن است شما تولید اقتصادی بریتان مهم نباشد خب مساله دیگری است.»