سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي براي موسوي و كروبي سنگ تمام گذاشت.سايت ياد شده درخبري با توهين به نظام جمهوري اسلامي ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه دراعتراض به اقدامات غير قانوني و ضد انقلابي سران فتنه به نمايندگي از موكلان خود خواستار مجازات آنها شده اند نوشت:"خاك بر سر حكومتي كه نمايندگان مجلس شوراي آن وسط تالار مي ايستند و فرياد مي زنند فلاني اعدام بايد گردد."

منوشه امير جاسوس موساد و نويسنده اين مطلب در ادامه با فروكاستن سطح اقدامات ضد انقلابي و ضد امنيت ملي سران فتنه و ارتباطات پيدا و پنهان آنها با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي به اعتراضي ساده به نتايج انتخابات، از اينكه امكان ارتباط گيري موسوي و كروبي با خارج قطع شده است ابراز ناراحتي كرد .
گفتني است اين جاسوس تابلو دار موساد از ميرحسين موسوي به عنوان "پسرعزيز انقلاب" و از شيخ جالب اصلاحات به عنوان خدمتگزار نظام ياد كرد.
اين مزدور رژيم اشغالگر قدس بدون توجه به سابقه بيش از 60 ساله اين رژيم جعلي در غصب، تجاوز و كشتار بيگناهان با ابراز ناراحتي از اينكه اعتراضات مردمي مقابل خانه سران فتنه موجب سلب آسايش همسايگان مي شود!!! نوشت:" حتی در حکومت های فاشیستی دوران جنگ جهانی دوم نیز چنین رفتاری را به چشم ندیدیم."
حامي صهيونيستي جريان فتنه در ادامه نوشته خود بي توجه به گسترش نفوذ و اقتدار جمهوري اسلامي در منطقه و كسب دستاوردهاي شگرف در همه عرصه ها و رشد علمي خيره كننده كشور، با سوگند خوردن به نام امير المومنين (ع)! از اينكه ايران از قافله پيشرفت عقب مانده ابراز تاسف كرد و افزود: "شما را به حضرت علی سوگند، یک لحظه درنگ کنید و ببینید که ایران را به کجا می برید!"
منوشه امير در پايان اين نوشته موهن با حمله به اصل مترقي ولايت فقيه ضمن تكرار شعارهاي ضد انقلابي فتنه گران و ابراز نارحتي از استمرار و ثبات جمهوري اسلامي ايران، تحركات ضد انقلابي فتنه گران در كشور را رو به گسترش خواند و آن را صداي پاي آمدن امام زمان (عج)! دانست كه جمهوري اسلامي بايد اين صدا را بشنود.