وزیر امور خارجه عربستان سعودی ایده ی ارسال سلاح برای شورشیان سوری را بسیار عالی توصیف کرد.

سعود الفیصل می گوید از ارسال تسلیحات برای مخالفان سوری حمایت می کند.

وی در دیدار با هیلاری کلینتون ؛ وزیر امور خارجه ی آمریکا؛ در تونس این اظهارات را مطرح کرد.

سعود الفیصل در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را درباره مسلح کردن شورشیان سوری پرسیده بود ، گفت..« به نظر من ایده ی ارسال سلاح ایده ای بسیار عالی است».

خبرنگاری هم نظر هیلاری کلینتون را در این مورد جویا شد که وزیر امور خارجه ی آمریکا در واکنش به این خبرنگار گفت..« خوب، من بعدا در این باره حرف های بیشتری برای گفتن دارم».