سایت آقازاده آشوبگر خواستار قاچاق « اخراجی ها 3 » شد!

سایت معروف به سایت آقازاده آشوبگر وابسته به یکی از آقازادها با درج اخبار جهت دارد و درج کامنت های هدایت شده مخاطبان خود را به قاچاق اخراجی ها و تحریم آن تشویق می کند.گردانندگان این سایت که از وابسته گان یکی از آقازاده ها می باشند احتمالا بر اساس شنیده ها خود و یا پدر این آقازاده را منطبق بر نقش یکی از کاراکتر های اخراجی های ۳ یافته اند!
مسعود ده نمکی در وبلاگش در این زمینه نوشت: ترک ها مثلی دارند که می گویند فحش را وسط میدان بیانداز خودش صاحبش را پیدا می کند.البته فارسها هم می گویند چوب را که برداری گربه دزده حساب کار خودش را می کند.