درحالی که کشتار مردم باریکه غزه قلب هر انسانی را به رنج آورده و فراتر از یک مسئله دینی به یک خیزش انسانی تبدیل شده و مردم کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون به حمایت از مردم غزه راه پیمایی اعتراضی را برگزار می کنند. در این بین شبکه های ماهواره ای وابسته به سید صادق شیرازی همچون گذشته ساز مخالف سر داده و از بی اهمیت بودن مسئله فلسطین و قدس سخن می گویند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ درحالی که کشتار مردم باریکه غزه قلب هر انسانی را به رنج آورده و فراتر از یک مسئله دینی به یک خیزش انسانی تبدیل شده و مردم کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون به حمایت از مردم غزه راه پیمایی اعتراضی را برگزار می کنند.

با نزدیک شده به روز جهانی قدس و تشدید کشتار مردم بی دفاع غزه شاهد سخنرانی ها و بیانیه های بسیاری از علمای شیعه و سنی در محکومیت این فجایع و دعوت مردم به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جهان هستیم.

در این بین شبکه های ماهواره ای وابسته به سید صادق شیرازی همچون گذشته ساز مخالف سر داده و از بی اهمیت بودن مسئله فلسطین و قدس سخن می گویند.

مجریان و کارشناسان (!) شبکه ماهواره ای فدک که قرابت زیادی با سید صادق شیرازی دارند، در اقدامی غیر انسانی به تضعیف باورهای مردم پرداخته و با تکرار شایعات صهیونیستی تلاش دارند تا شیعیان را در حمایت مظلومان فلسطینی مردد نمایند.