چند باب منزل مسکونی در خیابان گلزار در اطراف پاسداران که نزدیک خانه (هـ . خ) از اعضای مجمع روحانیون مبارز قرار دارد شناسایی شده است.

 این خانه‌ها که اکثراً خالی از سکنه است مجهز به در‌های کنترل‌دار هستند که در مواقع بحران و فرار آشوبگران، درها به صورت اتوماتیک باز شده و اغتشاشگران را در خود جای می‌دهد. از سوی دیگر در برج سفید پاسداران نیز یک واحد آپارتمان متعلق به نزدیکان (م.الف) از شهرداران اسبق تهران وجود دارد که ساکنان آن در طول آشوب‌ها مشغول تهییج و خط‌دهی به آشوبگران می‌باشند.