عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه گفت: دوران اصلاحات نه تنها هيچ خدمتي براي توسعه اقتصادي صورت نگرفت بلکه در عرصه سياست خارجي با وابستگي به غرب به عزت کشور آسيب‌هايي نيز وارد شد.

"حميدرضا ترقي" عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اگر اصلاح طلبان مي‌خواهند با سياست برد وارد عرصه انتخابات شوند هيچ مانعي جلودار آنها نيست جز قانون چرا که احتمال دارد افرادي با توجه به سوابق برخي اصلاح طلبان رد صلاحيت شوند.
وي رقابت ميان کانديداها را از موارد مطرح شده در آستانه انتخابات دانست و تصريح کرد: اقتضاي فعاليت‌هاي حزبي در عرصه انتخابات شوراها و رياست جمهوري برد است و اين مهم که اصلاح‌طلبان تنها براي برد وارد عرصه انتخابات مي‌شوند بي پايه است.
ترقي به انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد دولت دهم اشاره کرد و گفت: اگر بنا بر نقد اصولگرايان باشد، نقاط مثبت و توفيقات اقتصادي اصولگرايان در طي اين مدت ده‌ها برابر غيراصولگرايان در دولت‌هاي گذشته بوده است، دولت هم در عرصه سياسي و هم اقتصادي به استقلال، اقتدار و خودکفايي رسيده که اين مسئله با اعداد و ارقام قابل اثبات است.
وي در ادامه افزود: در دوره دهم رياست جمهوري عليرغم همه نقدهاي موجود، توفيقاتي نيز حاصل شده که چندين برابر دوره اصلاحات بوده است، در حاليکه در دوران اصلاحات نه تنها هيچ خدمتي براي توسعه اقتصادي صورت نگرفت بلکه در عرصه سياست خارجي با وابستگي به غرب به عزت کشور آسيب‌هايي نيز وارد شد.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: اينکه گفته مي‌شود اصلاح طلبان بايد توبه کنند، منظور فتنه گراني هستند که درسال 88، دست در دست بيگانه گذاشتند، به نظام ضربه وارد کردند و در پازل دشمن بازي کردند، اين افراد در صورت بازگشت بايد توبه کنند در غير اين صورت جايي در عرصه سياسي کشور ندارند از اين رو اصلاح طلبان مرز خود را با فتنه گران مشخص و مجزا کنند.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان قطعا بايد در چارچوبي که مقام معظم رهبري در ارتباط با ضوابط انتخابات بيان فرمودند، خودشان را بگنجانند و توقع نداشته باشند که فراتر از معيارهاي رهبر معظم انقلاب، کسي فرش قرمزي برايشان پهن کند.