محسن بهرامی در مورد جزئیات سفرهای استانی دولت یازدهم گفت: با توجه به نظر رئیس جمهور محترم سفرهای استانی در حال برنامه ریزی است و اولین سفر از استان خراسان رضوی و از بارگاه ثامن الائمه شروع می شود.

وی با بیان اینکه حوزه معاونت اجرایی در حال برنامه ریزی محتوایی سفرهای استانی است، گفت: سفرهای استانی قرار است به لحاظ شکلی و ماهوی تغییرات اساسی نسبت به ادوار گذشته و سفرهای رؤسای جمهوری گذشته داشته باشد.

رئیس حوزه معاونت اجرائی رئیس جمهور تاکید کرد: در این سفرها قرار نیست که هیات دولت و وزیران جایگزین مقامات محلی شوند و بجای آنان تصمیم‌گیری کنند.

وی ادامه داد: شناسایی ظرفیت های جدید به لحاظ تعامل با مردم، شناخت ظرفیت های منطقه، ارتقاء همبستگی ملی، تلاش برای افزایش همدلی و پشتیبانی مردم، همچنین تعامل نزدیک مسئولان و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی با مردم در مناطق مختلف کشور در دستور کار این سفرها قرار دارد.

مشاور معاون اجرائی رئیس جمهور، با بین اینکه در دور جدید سفرهای استانی برنامه ریزی برای استقبال از رئیس جمهور و هیات وزیران صورت نخواهد گرفت، گفت: در این سفرها وعده های نشدنی که برای مسئولان محلی تعهد ایجاد کند داده نمی شود بنابراین برنامه ریزی گسترده ای برای انجام سفرها صورت گرفته که نهایت بهره وری و نتیجه مطلوب را داشته باشد.

وی همچنین گفت: در این سفرها برنامه ریزی برای دیدارهای مردمی که منجر به ارائه صدها هزار نامه غیرقابل پیگیری شود که تعهدات دست و پاگیر برای مسئولان محلی ایجاد کند انجام نشده است و در این سفرها موضوعات کلان در دستور کار قرار می گیرد .

بهرامی، در پاسخ به این سوال که اولین سفر در چه تاریخی انجام می شود؟ تصریح کرد: احتمال می دهم با توجه به برنامه ریزی های گسترده ای که صورت گرفته، اولین سفر تا پایان ماه محرم صورت گیرد.