مديرمسئول روزنامه كيهان گفت: درصورت حضور موسوي‌ در يك مناظره تلويزيوني اسناد غيرقابل انكاري درباره ارتباط اتفاقات قبل و بعد از انتخابات با جريان‌هاي خارج از مرزهاي كشور ارائه مي‌كنم.‌


به گزارش فارس، بر اساس پيگيري‌هاي به عمل آمده ، حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان از دعوت جمعي از نخبگان و دانشگاهيان از وي براي حضور در مناظره تلويزيوني با موسوي خبرداده است.

 

بر پايه اين گزارش،‌ وي با اشاره به اين درخواست‌هاي مكرر گفته است كه درصورت حضور موسوي در اين مناظره تلويزيوني با ارائه اسناد مستدل ، مستند و بدون ترديد ثابت‌ مي‌كنم كه اتفاقات قبل و بعد از انتخابات به ويژه آشوب‌هاي روزهاي اخير از خارج مرزهاي كشور طراحي، برنامه‌ريزي و مديريت شده و منشا آن مبتني بر فرمول‌هاي خارجي براي پياده‌سازي انقلاب‌هاي مخملي است.

 

مديرمسئول روزنامه كيهان با بيان اين كه اسناد غيرقابل انكاري را درصورت برگزاري اين مناظره احتمالي با حضور موسوي افشا خواهم كرد،‌تاكيد كرده است:اين اتفاقات در بيرون كشور طراحي و در داخل كشور از سوي هواداران موسوي اجرايي شده است.