در این نظرسنجی که به مدت 2 روز برگزار شد مجموعا 20150 نفر شرکت و به ترتیب زیر نظرات خود را اعلام کردند:
اصولگرایان: 23.1 درصد
حامیان دولت: 41.3 درصد
اصلاح‌طلبان: 33 درصد
مستقل‌ها: 2.7 درصد

اخبار ، تحلیل ها و پیش بینی ها در باره انتخابات ریاست جمهوری آتی با راه اندازی بخش های نظر سنجی اینترنتی در سایت ها و خبر گزاری ها داغتر شده است و روز به روز بر تعداد این نظر سنجی ها افزوده می شود.

به گزارش شبکه ایران چندی پیش خبرگزاری ایسنا اقدام به نظر سنجی اینترنتی از مخاطبان خود درباره انتخابات ریاست جمهوری نمود.

در این نظرسنجی که به مدت 2 روز برگزار شد مجموعا 20150 نفر شرکت و به ترتیب زیر نظرات خود را اعلام کردند:

اصولگرایان: 23.1 درصد

حامیان دولت: 41.3 درصد

اصلاح‌طلبان: 33 درصد

مستقل‌ها: 2.7 درصد

در پی این اقدام ایسنا، سایت های مشرق و صراط نیز در اقدامی مشابه اقدام به راه اندازی نظر سنجی اینترنتی نموده اند.