اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان با صدور بيانيه‌اي با اشاره به نارضايتي مردم از برخي چهره‌هاي برجسته مجلس خبرگان در ايام فتنه، از آيت‌الله مهدوي كني براي كانديداتوري رياست مجلس خبرگان رهبري دعوت كرد.

در بيانيه اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور آمده است: در آستانه سي‌وسومين سالگرد انقلاب كبير انقلاب اسلامي ايران به سر مي‌بريم؛ انقلابي كه ثمر آن تشكيل يك نظام نوين حكومتي در دنيا كه برآمده از متن توده‌هاي مردم و در چارچوب اصول و مباني مكتب غني اسلام است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: در طي عمر 33 ساله اين نظام پربركت با تدوين قانون اساسي و نهادينه شدن اركان سرنوشت‌سازي همچون مجلس خبرگان پشتيباني و تثبيت ولايت مطلقه فقيه كه ركن ركين نظام محسوب مي‌شود محقق شد و همچون خاري در چشم معاندين و مخالفين نظام،‌ منجر به استحكام پايه‌هاي نظام شد.

نويسندگان اين بيانيه با بيان اينكه مجلس خبرگان رهبري به عنوان نهادي حساس و كليدي در نگاه مردم نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، تاكيد كرده‌اند: انتظارات و توقعات توده‌هاي متدين مردم هميشه در صحنه هم چيزي جز حفظ شان و حفظ جايگاه اصولي و ماهوي آن مجلس نمي‌باشد.

اعضاي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان مي‌افزايند: لذا امروز كه در آستانه انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري قرار داريم حساسيت در مورد عملكرد خبرگان و عملكرد محترم اعضاي مجلس زير ذره‌بين نگاه مردم قرار گرفتند عملكرد برخي اشخاص و عناصر برجسته در مجلس خبرگان در ايام فتنه و ناراضيتي مردم از آن عناصر وجه اصلي نگراني‌‌ها است؛ جايي كه انتظار مي‌رفت پشتيباني اصلي ولايت فقيه و مباني و اصولي حكومت اسلامي باشند.

در ادامه اين بيانيه مندرج است: حضور فردي موجه، متدين، انقلابي و با بصيرت در راس مجلس خبرگان كه متضمن حمايت و تقويت جايگاه ولايت فقيه باشد انتظار حداقلي اكثريت توده‌هاي مردمي و خصوصا دانشجويان بيدار است.

در پايان اين بيانيه تاكيد شده است:‌ لذا اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان با در نظر گرفتن شرايط زماني و مختصات سياسي خاص حال حاضر كشور رسماً از حضرت آيت‌الله مهدوي كني به عنوان عالمي ذي‌صلاح و داراي وجهه مقبول و دعوت به حضور در عرصه كانديداتوري رياست مجلس خبرگان مي‌نمايد و ايشان را به جهت سوابق مبارزاتي روشن و عملكرد قابل قبول در ايام فتنه و بعد از آن گزينه‌اي مناسب براي رياست مجلس خبرگان مي‌داند.