پیرو شکایت شرکتهای PAP از اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی کاهش تعرفه های واگذاری یک زوج سیم، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت احضار شدند.

ابوطالب برزگر کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت شرکتهای PAP (شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت) از شرکت مخابرات ایران به دلیل گرانفروشی خدمات خود و عدم کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم از سه هزار تومان به هزار تومان گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، شرکت مخابرات بابت ارائه خدمات اینترنت پر سرعت باید مبلغ هزار تومان دریافت می کرد.

 

وی با بیان اینکه پس از مدتی ارائه خدمات اینترنت به شرکتهای PAP واگذار شد، افزود: پس از واگذاری ارائه خدمات به شرکتهای PAP قرار شد شرکتهای PAP از مشتریان مبلغ هزار تومان اخذ و همین مبلغ را به شرکت مخابرات بازگردانند ولی در عمل شرکت مخابرات با نادیده گرفتن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبلغ سه هزار تومان از شرکتهای PAP اخذ می کرد.

 

برزگر اظهار داشت: شرکت مخابرات در برابر اعتراضهای این شرکتهای بهانه های غیرحقوقی بیان می کرد از این رو یکی از شرکتهای PAP از شرکت مخابرات ایران شکایت کرد.

 

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن این مصوبه ادامه داد: این دستورالعمل به دنبال ابلاغ از سوی رئیس جمهور به شرکتهای مخابرات سراسر کشور در برخی از شرکتهای مخابرات استانها اجرا شد ولی در تهران همچنان به روند سابق خود ادامه داد.

 

احضار هیئت مدیره شرکت مخابرات به دادسرا

 

برزگر با اشاره به احضار هیئت مدیره شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: پیرو اقدامات شرکتهای "ندا" هیئت مدیره شرکت مخابرات برای پاسخگوئی به سئوالات بازپرس به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت احضار شدند.

 

وی در خصوص این سئوال که نتیجه این دادرسی چه بوده است ابراز بی اطلاعی کرد.