وی با بیان این که تامین عدالت اسلامی و برابری بین مردم ایران در اولویت سیاست های دولت جمهوری اسلامی قرار دارد، اظهار داشت: کمتر کشوری در جهان پیدا می شود تا این حد به حاکمیت عدالت در جامعه توجه داشته باشد.

پروفسور 'محمود شاه' استاد و کارشناس دانشگاه روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارت خارجه روسیه گفت: ایران الگوی عالی برای توسعه عدالت در سطح جهانی است.

محمود شاه گفت: تمام تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران برای برقراری عدالت در این کشور متمرکز شده است.
وی با بیان این که تامین عدالت اسلامی و برابری بین مردم ایران در اولویت سیاست های دولت جمهوری اسلامی قرار دارد، اظهار داشت: کمتر کشوری در جهان پیدا می شود تا این حد به حاکمیت عدالت در جامعه توجه داشته باشد.
وی افزود: دولت اسلامی ایران با کمک به اقشار کم درآمد جامعه این کشور بیشترین توجه را دارد و طرح ها و برنامه های مختلف در سالهای اخیر برای محروم زدایی در کشور ایران به اجرا درآمده است.
کارشناس ارشد روس به طرح پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده های کم درآمد ایرانی، طرح مسکن مهر و واگذاری سهام عدالت به کارگران بری اجرای عدالت در ایران اشاره کرد.
وی گفت: مطالعات نشان می دهد این طرح ها بی نظیر اجرایی دولت ایران، در هیچ دوره ای به اجرا درنیامده است و نشان می دهد حرکت دولت به سوی عدالت محوری است که برای تامین عدالت در جامعه اهمیت فراوان دارد.
پروفسور محمود شاه افزود: ایران با داشتن چنین سیستم پیشرفته و دستاوردهای مهمی که حتی در شرایط تحریم ها به دست آمده است، می تواند الگویی برای مباحثی همچون توسعه عدالت ،خودکفایی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی باشد.
کارشناس روس همچنین به تلاش های دولت روسیه برای برقراری عدالت در داخل این کشور و در عرصه بین المللی در روابط بین کشورها اشاره و اضافه کرد: همکاری دو کشور دوست و همسایه ایران و روسیه می تواند به توسعه عدالت در دو کشور و در عرصه جهانی کمک کند.
وی خواهان تبادل نظر بیشتر کارشناسان دو کشور در عرصه های سیاسی، قضایی و اجتماعی شد و آن را برای ترویج فرهنگ عدالت جویی در سطح مردم دو کشور دارای اهمیت فراوان دانست.
کارشناس دانشگاه روابط بین الملل مسکو همچنین بر لزوم ترجمه و انتشار کتابهایی در باره مسایل قضایی و موضوعات مربوط به مباحث عدالت و انصاف و برابری اجتماعی تاکید کرد.
وی همچنین همکاری محافل دانشگاهی برای پیشرفت در این زمینه را توصیه کرد.
'محمود شاه' در ادامه مصاحبه به سیستم غنی عدالت اسلامی اشاره کرده و افزود: در اسلام حدیث های زیادی در باره توجه پیامبر اکرم (ص) به عدالت پروری و برقراری انصاف در جامعه آمده است.
وی از منابع بسیار مهم توسعه عدالت اسلامی به آیه های قرآن کریم در این باره و نیز نهج البلاغه اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت علی(ع) به عدالت جویی مشهور است و بیشترین توجه را آن حضرت به تامین عدالت در جامعه داشت.
وی در پایان گفت: متاسفانه حاکمان به ظاهر اسلامی مقدرات ملت های اسلامی را در دست گرفته و تبعیض های فراوان در حق عموم اعمال می کنند که در دوره حکومت پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) امکانپذیر نبود.
استاد دانشگاه روس گفت: ایران با تمسک به چنین گنجینه هایی می تواند در آینده هم در مسیر پیشرفت گام های بلند بردارد و الگویی برای کشورهای منطقه و دیگر کشورها قرار گیرد.