كساني كه بنا دارند در رأي دادن و يا انتخاب شدن، شركت نمايند، بايد متذكر باشند، كه كساني حق انتخاب شدن و امين مردم با ايمان در مورد دين و دنيا بودن را دارند، كه از رجال با عقل كامل كافي و ايمان كامل از شيعه اثنا عشريه و با علم به مسائل شرعيه در شخصيات و اجتماعيات و با شجاعت باشند.

بيانيِّه اول

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلاة علي سيد الانبياء محمد و آله السادة الاوصياء الطاهرين.

و بعد، چنانكه مكرراً، از شركت در انتخابات، سئوال شده، در جواب آنها، آنچه اظهار شده است، بيان مي شود:

اين جانب، جهات سلبيه و اثباتيه را متعرض مي شوم. كساني كه بنا دارند در رأي دادن و يا انتخاب شدن، شركت نمايند، بايد متذكر باشند، كه كساني حق انتخاب شدن و امين مردم با ايمان در مورد دين و دنيا بودن را دارند، كه از رجال با عقل كامل كافي و ايمان كامل از شيعه اثنا عشريه و با علم به مسائل شرعيه در شخصيات و اجتماعيات و با شجاعت باشند؛ و از آنهايي باشند كه در اظهارات و تروك، ( لا يخافون في الله لومة الائم. سوره مائده/54 ) باشند؛

و از رشوه ها و تخويفات و نحو آنها دور باشند؛ نظر نكنند كه تا به حال چه بود، بلكه نظر نمايند كه از حال چه بايد بشود و چه بايد نشود؛ و بايد پرهيزكار و خداترس باشند، اراده خداي تعالي را بر همه چيز ترجيح بدهند؛ اگر فاقد بعض صفات باشند، اهل ائتمان نيستند، و رأي دادن براي فاقدها بي اثر است، بلكه جايز هم نيست، مشكوك هم، متروك است.

تفحص هم، بايد كامل باشد و بدون مداخله دوستي و دشمني در امور نفسانيه باشد. در حال رأي دادن و گرفتن، خداي عظيم را ناظر به تمام خصوصيات همه بدانند. كساني هم كه واجد خصوصيات مذكوره باشند- كه جايز باشد رأي دادن و گرفتن درباره آنها- واجب مي شود با توانايي، اگر بدانند يا احتمال بدهند كه فاقد بعض آنها، رأي خواهند گرفت.

ملاحظه نماييد دول كفر را [كه] چگونه انتخاب مي نمايند و انتخاب مي شوند، و چه كساني انتخاب مي شوند، و از چه راه هايي انتخاب مي شوند، و چه آرائي در مجلس هاي خودشان اظهار مي كنند، و دولتهاي آنها چه عملياتي بر طبق قانون مملكت و بر خلاف قانون عقل و دين، حتي اديان منسوخه آنها، انجام مي دهند كه فساد و افساد آنها بر همه عقلاي دنيا آشكار است، [و] مخالفت نماييد با چگونگي كارهاي آنها و چگونگي وسائل و اسباب و مسببات آنها، كه مطابقت با هيچ دين اصل دار و هيچ قانون عقل پسند، ندارند.

عصمكم الله و ايانا من الزلات كلها بمحمد

و آله الطاهرين، صلوات الله عليهم اجمعين

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

 

بيانيّه دوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله و رب العالمين و الصلاة علي سيد الانبياء محمد و آله سادة الاوصياء المطهرين.

در جواب سئوال مكرر مربوط به انتخابات، [مطالبي ذكر مي شود] با اشاره به آنچه در سال گذشته تذكر داده شده بود، از بياناتي كه اختصاص به زماني و مكاني ندارد و در آنها تعيين توصيفي- كه اتمّ و اعمّ و احسن و اكمل و ادوم از تعيين اسمي است- شده بود. از « حذيفه » رضوان الله عليه مروي است، كه فرمود:

« كانوا يسألون رسول الله عن الخير و كنت أسأله عن الشر »؛

بايد بدانيم « شرّ» چيست و « اهل شرّ» كيست تا فرار از آن نماييم، و « خير» چيست و « اهل خير » كيست تا به سوي آن فرار نماييم. بايد اهل انتخاب، در پياده كردن كبريات در صغريات، و كليات در جزئيات، روشن و با احتياط باشند؛ و رضاي خداي بزرگ را مقدم بر رضاي غير نمايند؛ و فحص از عقلاي متدينين كه اصلح باشند نمايند؛ و در روشني توقف ننمايند و در تاريكي حركت ننمايند؛ و از رشوه دادن و گرفتن ( شيوه دول كفر)، دور باشند؛ با متدينين از عقلا، كه محيط به مسائل شرعيه و با ايمان اعتقادي و عملي، و پرهيزگار، و با تدبير، و شجاعت، و اعتدال فكري و مسلكي، باشند و با غير آنها سر و كار نداشته باشند، و مسلمانها را گرفتار نكنند و كاري نكنند كه در پشيماني از آن، تداركي نيست.

از وطن فروشي و وطن فروشان كه غايت محبت دول كفر است، دور باشيد. عواقب وطن فروشان به دول كفر را، ملاحظه بنمائيد! ديديم و مي بينيم كه به محلل هاي خودشان، وفا نمي كنند، مگر تا زماني كه چاره ندارند، و پس از آن، جز پشيماني و عاقبت سوء براي تابعين آنها نمي ماند. بايد بدانيم كه هيچ نقصي در ممالك اسلاميه نيست كه منسوب به دول كفر نباشد؛ و آنچه منسوب به آنها است، نقص در اسلام و ايمان است، يا منتهي به آن است. غير از معصومين(عليهم السلام) كسي نمي تواند بگويد: « همه چيز را مي دانم، با مي بينم» و نمي تواند كسي بگويد:

« هيچ چيز را نمي دانم و همه جا تاريكم، بلكه هر عامل عادي، چيزهايي را مي داند و بايد حركت كند و توقف ننمايد، [و] بلكه بايد از معلومات خود، مجهولات را استخراج نمايد تا آنجا كه بتواند؛ و چيزهايي را نمي داند و بايد احتياط و توقف و تفحص نمايد تا به ندامت غير مستدرك، مبتلا نشود.

و اين مطالب براي جواب سئوال ها، [ ذكر شد] با اشتمال بر بياناتي كه اتمام حجت و تأكيد آن است، تا آنكه علي العمياء، يا به مسامحه، خود و ديگران از مؤمنين را، در گمراهي وارد ننمايد.كساني كه متحير و مرددند، به آنها دستور داده شده و مي شود:

ملاحظه كنيد: كداميك از دو حزب، با ولايت علي(عليه السلام) موافق با موافق تر است؛ و كدام، اعتقاد او عملاً انتظار مهدي(عليه السّلام) را دارد يا متأكدتر است؛ كدام، تغييري در امور دينيه، داده يا نمي دهد؛ كدام، معتدل در فكر، يا متلوّن است در اعتقاد يا عمل؛ كدام، ملكه تقوي و صدق و ائتمان دارد، يا قوي تر است؛ كدام، در صفات، شبيه به كفر يا نفاق و كدام، دورتر است؛ و بالجمله، كدام، به خداي متعال و خاتم الأنبياء و خاتم الاوصياء « صلوات الله عليهم و عجل فرجهم » نزديك تر است.

از خداوند عظيم، موفقيت همه مؤمنين را بر مرضيات او، و تجنب از مبغوضات او را در همه جا و در هر حال، مي خواهيم.

والسلام عليكم و رحمة لله و بركاته

الأحقر محمدتقي البهجة

11/ محرم الحرام/1418