آیت الله مهدوی کنی که قرار است در اجلاس آینده خبرگان رهبری برای ریاست بر این مجلس کاندیدا شود صبح امروز با یک مقام عالیرتبه نظام دیدار کرده است .

شنیده شده است که در این دیدار در مورد مسائل مختلف از جمله اجلاس آتی مجلس خبرگان مواردی مطرح شده است .
اکثر اعضای خبرگان رهبری از ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان حمایت کرده اند .

آیت الله قریشی نماینده مردم آذربایجان در خبرگان رهبری نیز از احتمال عدم کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای ریاست بر مجلس خبرگان خبر داده بود .

محسن هاشمی مدیرعامل سابق مترو و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز نسبت به کاندیدا شدن پدرش برای ریاست خبرگان اظهار بی اطلاعی کرد .

هنوز از محتوای جلسه مهم آیت الله مهدوی کنی اخبار دقیقی منتشر نشده است.