سایت خبری خرداد از ملاقات دبیر شورای عالی امنیت ملی با میرحسین موسوی خبر داد.

در بخشی از خبر این سایت آمده است :

چندی پیش در خبرها آماده بود که مسئولیت پرونده دو نامزد معترض انتخابات سال 88 به وی محول شده است. حال در خبری که از یک منبع موثق رسیده است گویا دریابان شمخانی یک هفته پس از انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به دیدار میرحسین موسوی رفته و با وی سخن گفته است. جزئیات دیگری از این دیدار و کم و کیف سخنان رد و بدل شده، بیان نگشته است.