در این نظرسنجی، پرسش شوندگان، در برابر 3 سناریوی احتمالی قرار گرفته اند؛ رقابت تک ضلعی اصولگرایان، رقابت اصولگرایان با اصلاح طلبان میانی و رقابت اصولگرایان و اصلاح طلبان با کاندیدای احتمالی حامیان دولت

در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک مرکز پژوهشی دانشگاهی طرح نظرسنجی از شهروندان تهرانی را طی روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت 1392 در 20 محله تهران به اجرا در آورد. در این طرح از شهروندان تهرانی درباره 3 سناریو احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 (رقابت تک ضلعی اصولگرایان، رقابت اصولگرایان با اصلاح طلبان میانی و رقابت اصولگرایان و اصلاح طلبان با کاندیدای احتمالی حامیان دولت) سوالاتی شامل احتمال مشارکت آنان در هر یک از سناریو های موجود و رای آنان به کاندیداهای احتمالی حاضر در هر یک از سناریو ها مطرح شود که طی جداول زیر چکیده نتایح این نظر سنجی منتشر می شود.

 

سناریوی اول: رقابت تک ضلعی اصولگرایان

 

 

تحلیل سناریو اول:

 

 

 

سناریو دوم: رقابت دو جناح اصولگرا با نماینده اصلاح طلبان میانی

 

 

تحلیل سناریو دوم:

 

 

سناریو سوم: رقابت دو جریان اصلاح طلب و ائتلاف اصولگرایان با کاندیدای احتمالی حامیان دولت

 

 

مقایسه 3 سناریو انتخاباتی

 

 

جدول توضیحی: ترکیب جنسی و تحصیلی شرکت کنندگان در نظرسنجی

 

منبع: روزنامه شهروند