بازگویی پیام امام خمینی پیرامون پذیرش قطعنامه 598 توسط استاد حسن رحیم پور ازغدی

دانلود لینک مستقیم فیلم با کیفیت متوسط و حجم 23 مگابایت 

دانلود لینک مستقیم فیلم با کیفیت متوسط و حجم 53 مگابایت