در حالي كه رسانه هاي غربي به دنبال اعلام خبر معرفي سردار احمد وحيدي براي گزينه پيشنهادي وزارت دفاع جار و جنجال زيادي به راه انداخته و به تكرار دروغ هاي قديمي خود در مورد پرونده آميا مشغولند، گزارش هاي منتشر شده در برخي رسانه هاي مستقل غربي نشان مي دهد، بسياري در خود آرژانتين اتهام عليه جمهوري اسلامي ايران را بي اساس مي دانند.

در ژوئيه 1994 دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين شامل انجمن يهوديان آرژانتين (دايا) و مركز فرهنگي اسرائيل (آميا) در آرژانتين منفجر گرديد و 85 نفر در اثر اين حادثه كشته شدند.

پس از اين حادثه دولت آرژانتين تحت فشار سنگين رژيم صهيونيستي بدون ارايه هيچ گونه مدركي انگشت اتهام را بسوي ايران نشانه گرفت و البته مجموعه تحولات بعدي مربوط به پرونده انفجار آميا، روند قضايي پرونده، تحقيقات به عمل آمده،اتهامات وارده و شهادت ها و اعترافات نشان داد صهيونيست ها و عوامل آرژانتيني از قاضي پرونده گرفته تا برخي مقامات دولتي توطئه اي را عليه جمهوري اسلامي طراحي كرده اند كه هدف آن بد نام ساختن چهره ايران و تروريست جلوه دادن مقامات كشورمان و حزب الله لبنان نزد افكار عمومي دنيا و در عين حال مظلوم نمايي صهيونيست ها است.از جمله مقامات كشورمان كه بنابر ادعاي واهي يهوديان آرژانتين از متهمان پرونده آميا محسوب مي شود سردار احمد وحيدي است.

انتخاب وحيدي به عنوان گزينه پيشنهادي براي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سبب شده است تا دولت آرژانتين به اين انتخاب واكنش نشان دهد و بار ديگر ادعاي خود را درباره پرونده آميا عليه ايران تكرار كند.

اين در حالي است كه شبكه تلويزيوني الجزيره طي گزارشي از بوينس آيرس تاكيد كرد كه بسياري در آرژانتين اتهام عليه ايران را بي پايه و اساس مي دانند.

«لوسيا نيومن» خبرنگار الجزيره تصريح مي كند شواهد نشان مي دهد كه تحقيقات درباره پرونده آميا در خود آرژانتين به شدت مورد انتقاد و مخدوش و تحريف شده و پر از اشكال است.

«خوان خوسه گالئانو» قاضي پرونده آميا به علت ارتكاب تخلف در پرونده مزبور و پرداخت رشوه چهار صد هزار دلاري با عنوان دستگير شده اصلي پرونده آميا محاكمه شد.

از سوي ديگر؛ ايهود باراك وزير دفاع رژيم صهيونيستي از انتخاب احمدي نژاد درباره معرفي وحيدي براي تصدي وزارت دفاع برآشفت و با صدور بيانيه اي مدعي شد: انتصاب وحيدي كه در ارتباط با پرونده آميا تحت تعقيب است ماهيت ايران و رهبران آن را ثابت مي كند.

به نوشته روزنامه جروزالم پست باراك در ادامه ادعاهاي خود در اظهاراتي گستاخانه سردار وحيدي را تروريست خواند.

همه اين جوسازي ها در حالي است كه اطلاعات دريافتي نشان مي دهد وحيدي راي بسيار بالايي از جانب مجلس دريافت خواهد كرد.

قريب به اتفاق نمايندگان مجلس عقيده دارند او مديري بسيار برجسته است و در تمامي توفيقات وزارت دفاع در دوره وزارت شمخاني و نجار نقش كليدي داشته است

 

همچنین رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جوسازي رسانه هاي غربي و صهيونيستي درباره وزير پيشنهادي دفاع گفت كه اين اقدام رسانه هاي بيگانه و صهيونيست ها راي اعتماد به سردار وحيدي را بيشتر مي كند.

«علاءالدين بروجردي» رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ديروز با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره ارزيابي خود از وزراي پيشنهادي دولت و اينكه چه تعداد از آنان از سوي نمايندگان راي اعتماد نخواهند گرفت گفت:در اين هفته مجلس به ارزيابي كابينه خواهد پرداخت و وزراي پيشنهادي با حضور در كميسيون هاي مربوطه به ارائه برنامه هايشان مي پردازند.از اين رو نبايد درباره وزراي پيشنهادي شتاب زده سخن گفت.

خبرنگاري از وي درباره جنجال سازي و دروغ پردازي رسانه هاي بيگانه عليه وزير پيشنهادي دفاع پرسيد كه بروجردي پاسخ داد: در مورد مسئله آميا قاضي پرونده آن اعتراف كرد كه رشوه گرفته است كه اين نشان دهنده آن است كه رسانه هاي بيگانه و صهيونيستي اقدامي تصنعي عليه جمهوري اسلامي ايران قرار دادند و امروز هم صهيونيست ها با پرداختن به اين موضوع نشان مي دهند كه بيكار ننشسته اند از اين رو معتقدم اين گونه جنجال سازي ها موجب افزايش راي سردار وحيدي به عنوان وزير دفاع خواهد شد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه رسانه هاي غربي اعلام كرده اند كه ايران اجازه بازديد كارشناسان آژانس را از رآكتور آب سنگين اراك داده است، دليل بازديد كارشناسان آژانس از اين رآكتور چه بوده اظهار داشت: آژانس اعلام مي كرد كه بازديد از اين رآكتور الزامي است در حالي كه ما معتقديم الزامي در اين زمينه وجود ندارد اما در اين راستا با آژانس همكاري مي كنيم همانطور كه در مراحل اوليه ساخت اين رآكتور هم كارشناسان آژانس حضور داشتند.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان در پاسخ به سؤال ديگري درباره ادعاي اخير كروبي مبني بر تشكيل جلسه سران قوا براي ارائه مستنداتش گفت: مجلس شوراي اسلامي و كميته بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير، هنوز هم اگر كروبي مستنداتي دارد براي دريافت آن اعلام آمادگي مي كند.