مسئول انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان از راي 51 درصدي محمود احمدي‌نژاد در انتخابات نمادين رياست‌ جمهوري در اين دانشگاه خبر داد.

 

محمد ولي‌پور امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان، با اشاره به برگزاري انتخابات نمادين رياست‌جمهوري توسط تشكل متبوعش، اظهار داشت: اين انتخابات از ساعت 9:30 صبح امروز آغاز و تا ساعت 15 به طول انجاميد.

وي با اشاره به نصب اطلاعيه و بنرهاي تبليغاتي مربوط به اين انتخابات از حدود 10 روز پيش در دانشگاه، اظهار داشت: دانشجويان حامي كانديداهاي مختلف مي‌توانستند با حمايت انجمن اسلامي، ستاد انتخاباتي و تبليغات انتخاباتي داشته‌ باشند.

ولي‌پور با بيان اينكه براي انتخابات فرمي مبني بر شركت يا عدم شركت و راي به كانديدا در صورت شركت در انتخابات تهيه شده ‌بود، افزود: 10/12 درصد افراد گزينه عدم شركت در انتخابات را پر كرده ‌بودند.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه در فرم راي دادن، آقايان محمود احمدي‌نژاد، مهدي كروبي، محسن رضايي و ميرحسين موسوي معرفي شده‌ بودند، افزود: بر اساس آراي شمارش شده، محمود احمدي‌نژاد 50/97، ميرحسين موسوي 35/41، مهدي كروبي 2/33 و محسن رضايي 1/17درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

وي با بيان اينكه دانشجويان حامي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي شب گذشته اعلام كرده‌ بودند كه انتخابات نمادين را تحريم مي‌كنند، تصريح كرد: جالب اينكه شركت‌كنندگان اصلي انتخابات همان مدعيان تحريم اين انتخابات نمادين بودند.