فضای منفی مجلس علیه وزیر پیشنهادی وزات علوم تا جایی پیش رفت که علی رغم تلاش فراوان میلی منفرد و دوستانش برای جلب نظر نمایندگان و اعضای کمیسیون های مربوطه، وی نتوانست حتی اعتماد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات را جلب نمایند.

در همین خصوص با خبر شدیم که در روزهای گذشته از سوی برخی از نمایندگان پرنفوذ مجلس و همچنین مشاورین حجت الاسلام حسن روحانی رایزنی هایی برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.

بعد از معرفی کابینه پیشنهادی حجت الاسلام حسن روحانی به مجلس نهم حجم عظیمی از موضع گیری ها نسبت به معرفی و سابقه قبلی جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در فضای سیاسی و رسانه ای کشور اتفاق افتاد.

به عقیده مخالفان وزیر پیشنهادی حسن روحانی، میلی منفرد که در سابقه سیاسی و امنیتی خود حمایت از فتنه و آشوب های سال 88 را به همراه دارد موجب امنیتی شدن فضای دانشگاه ها و فاصله گرفتن از اعتدال می گردد که این امر نیز موجب بی اعتمادی بسیاری از نمایندگان مجلس(البته تا این لحظه) نسبت به ایشان گردیده است.

فضای منفی مجلس علیه وزیر پیشنهادی وزارت علوم تا جایی پیش رفت که علی رغم تلاش فراوان میلی منفرد و دوستانش برای جلب نظر نمایندگان و اعضای کمیسیون های مربوطه، وی نتوانست حتی اعتماد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات را جلب نمایند.

در همین خصوص با خبر شدیم که در روزهای گذشته از سوی یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس و همچنین مشاورین حجت الاسلام حسن روحانی رایزنی هایی برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.

اخبار رسیده حکایت از انتخاب یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای تصدی این پست را دارد که وی به همین منظور برنامه های پیشنهادی خود را در روزهای گذشته به حجت الاسلام حسن روحانی ارائه داده است.

لازم به ذکر است که معرفی فرد مذکور منوط به عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آقای میلی منفرد می باشد که با توجه به فضای حاکم در روز نخست بررسی کابینه دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی انتخاب میلی منفرد توسط مجلس اصولگرای نهم دور از نظر نیست.