نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سفر خود به بوشهر، گفت: به من گفتند که چرا سه بار به این استان سفر کردی مگر فکر می‌کنید چقدر رای دارید که گفتم این موضوع برای من مهم نیست که چقدر رای دارم.

محسن رضایی هنگام ترک بوشهر در فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران درپاسخ به این سوال که رئیس صدا و سیما علت سانسور صبحت‌های شما در برنامه تبلیغاتی‌ را به نفع خودتان عنوان کرده است، گفت: هر کس برداشتی از امنیت ملی دارد؛ آن چه که من می‌فهمم و علم و تجربه من می‌گوید، این نوع ملاحظه کاری‌ها اسمش احتیاط بیش از حد است.

وی افزود: این احتیاط بیش از حد ما را از آن طرف بام می‌اندازد؛ البته به قانون احترام و کسانی که در چارچوب قانون کار می‌کنند، احترام می‌گذارم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سفر خود به بوشهر، گفت: به من گفتند که چرا سه بار به این استان سفر کردی مگر فکر می‌کنید چقدر رای دارید که گفتم این موضوع برایم مهم نیست که چقدر رای دارم؛ من نمی‌توانم نامزد ریاست جمهوری باشم و به این استان سفر نکنم. ضمن اینکه تاکنون به 250 شهرستان سفر و ارادت خود را به مردم اعلام کرده‌ام.

رضایی تصریح کرد: مشکل اشتغال یکی از مشکلات مهم مردم استان بوشهر است.