«ترکیب تیم برنامه ریزی دولت در معاونت تحت نظر نوبخت، چندان تغییر نکرده است و حتی متهمان پرونده‌های بزرگ مالی در دولت قبل، آنجا مسئولیت دارند. این تکرار ترکیب، باعث آن شده که بودجه ۹۳ در بسیاری از جاها عینا بودجه ۹۲ باشد؛ بودجه‌ای که در بی‌نظم و بی‌در و پیکر بودن شهره بود.»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما، سایت آینده آن‌لاین، از سایت‌های افراطی و فعال در فتنه 88 که اکنون با دولت همسو شده است، ضمن انتشار این تحلیل و اشاره به کپی‌برداری از لایحه بودجه سال گذشته نوشت: نکته اصلی که کمتر دیده می‌شود، آن است که تیمی که بودجه ۹۳ را نوشته، همان بودجه را نیز نوشته بود و انتظار انقلاب و تغییر آنچنانی نباید در پوسته و ساختار بودجه کشور داشت.

از این منظر، زود و به موقع دادن بودجه ۹۳، با اینکه دولت هنوز شش ماه نیست بر مسند نشسته نیز معنادار می‌شود. این از شاهکارهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری است.

آینده ادامه می‌دهد: بودجه ۹۳ به موقع و برخلاف رویه دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، اما بررسی محتوایی این لایحه، نشان می‌دهد که قالب و ساختار بودجه ۹۲ در بودجه ۹۳ تکرار شده است. در گزارش حقوقی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بودجه ۹۳ درآورده است، در موارد مختلفی برخلاف قانون اساسی بودن تبصره و ماده واحده‌های بودجه ۹۳ مشخص شده است.

در صفحه پنجم و در نکته پنجم این گزارش، به صراحت آمده است که بودجه ۹۳ به خزانه‌ کل کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی بی‌اعتناست، به گونه‌ای که در بندهای مختلف این لایحه بدون توجه به این اصل قانون اساسی، «پرداخت مستقیم از محل دریافت‌های دولت» موارد متعددی وجود دارد. اصل ۵۳ می‌گوید: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد». ایراد به نبود اساسنامه شرکت ملی نفت نیز در این گزارش آمده است.