یک اتاقی بود که اتاق محکمه و اتاق تفتیش عقاید بود و آن جا برخوردهای خیلی غیر اخلاقی با افراد می کردند.

حجه الاسلام محسن غرویان، از شاگردان سابق آیت الله مصباح یزدی که مدتی سر اختلافات بر سر مسائل سیاسی از ایشان و جریان منتسب به ایشان جدا شده است در گفتگو با هفته نامه نسیم بیداری دلایل این جدایی را اینگونه تشریح کرد: آیت الله مصباح از نظر علمی، حق استادی به گردن بنده دارند، ولی سر این مسائل افراطی که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اتفاق افتاد، من دیگر نتوانستم در مسائل سیاسی و اجتماعی، با آن ها همکاری داشته باشم و استعفای خودم را نوشتم و استعفای مکتوب من هم آن جا موجود است. چون این ها وارد جریانات سیاسی شدند. یک کارهای خیلی شدید افراطی در آن جا انجام می شد؛ مثلا در زیرزمین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، یک اتاقی بود که اتاق محکمه و اتاق تفتیش عقاید بود و آن جا برخوردهای خیلی غیر اخلاقی با افراد می کردند؛ برخوردها به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی بود که حالا من فعلا بنا ندارم آن ها را خیلی باز کنم و توضیح دهم؛ لذا دیگر از نظر سیاسی و اخلاقی من نتوانستم آن روش های تند و افراطی، و نیز بد اخلاقی های سیاسی و اجتماعی آنان را تحمل کنم، لذا ادامه همکاری ندادم و استعفا کردم...
غرویان در این گفتگو ضمن تقسیم بندی شاگردهای مؤسسه امام خمینی (ره) به دود دسته سیاسی و غیرسیاسی، به انتقاد شدید از شاگردان سیاسی آیت الله مصباح پرداخت و گفت: امروزه شخصیت آیت الله مصباح یزدی بیشتر از آن که یک شخصیت علمی باشد، یک شخصیت سیاسی شده، چرا که آن حرکت علمی ایشان و جریان پیرامونی ایشان رنگ باخته و تحت الشعاع حرکت سیاسی قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: در مؤسسه منتسب به آیت الله مصباح تأکید روی سنت و نیز روی بی اعتنایی به رأی مردم و نظر مردم و این جور چیزها وجود دارد.
گفتنی است در پی افشاگری های اخیر در مورد تفتیش عقاید در مؤسسه امام خمینی (ره)، حجه الاسلام روانبخش از دوستان و هم شاگردی های سابق حجه الاسلام غرویان، در زمانی که راهی سفر حج بود نسبت به اظهارات هم لباسی خود واکنش تندی نشان داد و گفت: آقای غرویان از دوستان سابق ما می باشند و اخلاق اقتضا می کند که از پرخاشگری نسبت به کسی که مدتی را در این موسسه به کارهای علمی مشغول بوده است و لباس مقدس روحانیت بر تن دارد، اجتناب کنیم اما واقعا نمی دانم چه به سر وی آمده و کارش به کجا کشیده شده است که اینگونه بر علیه استاد خود مواضع تند و غیراخلاقی و آنهم بر اساس یکسری مطالب غیر واقعی و بی اساس می گیرد. آقای غرویان باید بدانند که تمام کسانی که بر علیه بزرگان دینی و اساتید خود بی مروتی کردند، عاقبتشان ختم به خیر نشد لذا خوف این می رود او نیز که چنین رویه ای را در قبال استاد خود در پیش گرفته است خدایی نکرده به سرنوشت چنین افرادی مبتلا شود.
وی با تهدید حجه الاسلام غرویان به انتشار و افشای پرونده و فیلم و اسناد، افزود: ماجرای آقای غرویان بسیار مفصل است که نه در این فرصت می توان بصورت کامل به آن پرداخت و نه اخلاق اقتضا می کند که ما پرونده یک فردی را صرفا بخاطر اینکه بر علیه موسسه و علامه مصباح یزدی و شاگردانش اظهاراتی را ولو بی اساس بر زبان جاری کرده است، افشا کنیم. اما به نظر می آید که اگر به برخی از این سخنان پاسخ داده نشود، وی این رویه غیراخلاقی خود را ادامه دهد و همچنان موجبات تشویش افکار عمومی را فراهم کند.
دبیر سیاسی هفته نامه پرتو در ادامه گوشه ای از افشاگری های خود را اینگونه بیان کرد: مشکل آقای غرویان به سال 83 بر می گردد و آن هم زمانی بود که وی در مصاحبه با روزنامه شرق برخی از احکام صریح قرآن و اسلام را زیر سئوال برد و حتی قائل به برابری ارث زن و مرد شده بود که طی آن برخی از مراجع و علمای بزرگ حوزه علمیه واکنش نشان دادند و با موسسه تماس گرفتند و از حضرت علامه مصباح یزدی خواستند که چنین فردی را از موسسه اخراج نماید.