آقای شریعتمداری سمبل افراط است ایشان نمی تواند به یکباره اعتدالی شود. آقای شریعتمداری بهتر است مسیر خودشان را ادامه بدهند چون از اول مسیرشان همین بوده است اما آقای روحانی معتدل است.

علی اکبر ترکان از چهره های نزدیک به رییس جمهور منتخب در گفتگو با آریا گفت: آقای روحانی فرد اعتدالگرایی است که فکر خودش را دنبال می کند . ایشان فکری منسجم و شکل یافته دارد.
وی افزود: افکار آقای روحانی امروز به مردم معرفی نشده است . ایشان از زمانی که در مجلس و در جاهای دیگر مسئولیتهایی را داشتند فکر و مشی اعتدالی داشته اند و بر این رویه خود استوار است.
آقای روحانی فرد پر ظرفیتی است حرف همه را می شنود اما تصمیم خودش را می گیرد بنابراین اشکال ندارد که همه اشخاص با هر فکری نظراتشان را به ایشان می گویند به هر حال هر کس تصمیم خودش را می گیرد.

ترکان اظهار داشت: فراموش نکنیم که هنوز مدت زیادی نگذشته است که جامعه ایران انتخاب خودش را ارائه کرد و اعلام کرد اگر اعتدالگرایی را قبول دارد البته دیگر افکار موجود در جامعه نیز محترم هستند اما باید بدانند مردم ایران کردند اعتدالگرایی را انتخاب کردند.

این فعال سیاسی درباره چینش کابینه روحانی اظهار بی اطلاعی کرد و ادامه داد: کسانی که برای رایزنی با دکتر روحانی ملاقات می کنند نظرشان را بیان می کنند ایشان هم در حالی که لبخند می زند به حرفهای همه گوش می دهند اما واقعا ما از تصمیم گیری رییس جمهور منتخب اطلاعی نداریم.

وی درباره حضور عارف در کابینه دولت یازدهم گفت: بنده از حضور آقای عارف در کابینه خبر ندارم اما می دانم که دکتر روحانی علاقمند است از وجود آقای عارف در کابینه استفاده کند اما همانطور که گفتم نمی دانم در چه سمتی می خواهند از ایشان استفاده کنند.

این چهره نزدیک به روحانی موضع گیری حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در برابر رئیس جمهور منتخب را طبیعی خواند و اظهار داشت: آقای شریعتمداری سمبل افراط است ایشان نمی تواند به یکباره اعتدالی شود. آقای شریعتمداری بهتر است مسیر خودشان را ادامه بدهند چون از اول مسیرشان همین بوده است اما آقای روحانی معتدل است لذا اینکه آقای شریعتمداری بر اساس فکر خودش اعلام نظر کند اشکالی ندارد.

وی در خصوص تاثیر گذاری موضع گیری افراطی ها در نظر و رای روحانی افزود: نمی دانم این رفتارها بر نظر دکتر روحانی تاثیرگذار است یا نه در واقع ایشان خودشان باید بگویند از حرفهای افراطی ها حساب می برند یا خیر؟ و آیا مسیر اعتدالی را رها می کنند.
ترکان اظهار داشت: به نظر بنده دکتر روحانی در اعتدالگرایی استوار هستند البته گفتن نظرات اشکالی ندارد اما ایشان در مسیر اعتدال خود حرکت می کنند.