روزنامه سوییسی ˈلوتامˈ نوشت: حسن روحانی که برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شده است در صدر توجهات داخلی و بین المللی قرار دارد.

روزنامه سوییسی ˈلوتامˈ در گزارشی با اشاره به نگاه مثبت ایرانیان به رییس جمهور منتخب، نوشت: روزنامه های ایرانی با انتخاب تیترهایی همچون ˈخورشید اعتدال طلوع کرده استˈ و ˈسلام ایران به شیخ امیدˈ، شادمانی خود را نسبت به پیروزی روحانی نشان دادند.

روزنامه سوییسی افزود: روزنامه های ایرانی ابراز امیدواری کرده اند که انتخاب روحانی منجر به گشایش دوران موفقیت در زمینه داخلی و بین الملی بشود.

این روزنامه در ادامه به انعکاس پیروزی روحانی در برخی رسانه های بین المللی پرداخت و نوشت: روزنامه فرانسوی اومانیته تصریح کرد که حسن روحانی به عنوان کارت برنده رهبری در مذاکرات هسته ای ایفای نقش خواهد کرد. او در جهت برداشته شدن تحریم ها کوشش می کند بدون آنکه ایران در ازای آن امتیازات زیادی بدهد.

ˈلوتامˈ افزود: روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نیز نوشت: روحانی از سیاسیون میانه رو و عملگرا به حساب می آید.

روزنامه سوییسی گزارش خود را با این سوال به پایان برده است که آیا غرب صدای ایرانی ها را خواهد شنید یا به سیاست اعمال تحریم خود ادامه خواهد داد؟.