رييس دفتر رييس جمهور اظهار نظر علي مطهري نماينده تهران مبني بر اينکه رييس جمهوري از وي تبعيت مي کند را رد کرد و گفت: اينکه اساسا رييس جمهور از کسي تبعيت کند حرف زشت و ناپسندي است .

 آقاي رييس جمهور فردي باهوش هستند و متناسب با فضا و مخاطبين و مجموعه شرايط صحبت مي کنند و همواره صحبت هاي وي نتايج بسيار خوبي دارد و من فکر مي کنم که اين اظهارات مورد استقبال همه نمايندگان قرار گرفته است.

اسفنديار رحيم مشايي پيش از اعلام راي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي در گفت و گو با خبرنگاران پارلماني گفت: با توجه به جلسات اين چند روز به نظر مي رسد که اکثريت قاطع وزرا راي خواهند آورد و فکر مي کنم که شايد هيچ وزيري نيفتد ولي در غير اين‌صورت اين تعداد بيش از يکي دو نفر نخواهد بود.

مشايي در ارزيابي خود از سخنان پاياني رييس جمهور در جلسه علني مجلس گفت: آقاي رييس جمهور فردي باهوش هستند و متناسب با فضا و مخاطبين و مجموعه شرايط صحبت مي کنند و همواره صحبت هاي وي نتايج بسيار خوبي دارد و من فکر مي کنم که اين اظهارات مورد استقبال همه نمايندگان قرار گرفته است.

مشايي در پاسخ به اين سوال که "علي مطهري" نماينده تهران اعلام کرده که سياست هاي فرهنگي رييس جمهور تحت نظرات ليبرالي شماست گفت: بنده اساسا معتقدم که نظر من ليبرالي نيست و رييس جمهور هم از من تبعيت نمي کند اين حرف مطهري دو اشکال بزرگ دارد يکي اينکه اولا در فرهنگ ما ليبراليسم معني ندارد و ما بر اساس ارزش هاي اسلامي فکر و عمل مي کنيم.

وي افزود: اساسا رييس جمهور از کسي تبعيت نمي کند و اين حرف زشت و ناپسندي است .

وي در پاسخ به اين سوال که آيا همچنان معتقد هستيد که بايد با مردم اسرائيل دوست باشيم گفت: ديگر وارد اين مسائل نشويد.

خبرنگاري پرسيد:آيا حوادث اخير بعد از انتخابات تاثيري بر راي گيري کابينه دارد که مشايي پاسخ داد فکر نمي کنم چون مسائلي که پس از انتخابات پيش آمد برخي ناخواسته بود و بخشي هم تحت تاثير تبليغات بسيار سنگين رسانه هاي جهاني صورت گرفت.

مشايي اضافه کرد :وقتي تبليغات سنگين مي شود بخشي از جامعه تحت تاثير تبليغات قرار مي گيرد و در اين موضوع به خصوص تعدادي از جوانان تحت تاثير قرار گرفتند اما اکنون همه اين مسائل روشن شد.

رييس دفتر رييس جمهور ادامه داد: آنچه که بيش از همه در بحث تبليغات جهاني وجود داشت اين بود که بگويند که انتخابات در ايران مخدوش است اما در فضاي بعد از انتخابات و فرصتي که پديد آمد کاملا روشن شد که انتخابات بسيار سالم است.

رييس دفتر رييس جمهور اضافه کرد: بنابراين انچه که در جامعه احساس مي شود اين است که جامعه در آرامش کامل به سر مي برد.

مشايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نشست آتي 1+5 که قرار است در رابطه با ايران تشکيل شود را چقدر مثبت مي دانيد گفت: من کارشناس اين بحث نيستم اما برداشت من اين است که 1+5 يک اصل را پذيرفته باشد يعني منطق اقتضا مي کند که اين را پذيرفته باشد که ايران در پيشبرد برنامه هسته اي صلح اميز محق است.

مشايي اظهار داشت: ايران نشان داده که اساسا اعتقادي به خروج از برنامه صلح آميز هسته اي ندارد و محافل جهاني و مهم تر از همه آژانس بين المللي انرژي اتمي کاملا به برنامه هاي ايران اعتماد دارد و گزارشات مکرر آژانس نيز از اين موضوع حکايت مي کند.

وي تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران مي تواند در فرايند مديريت مشترک جهاني همکاري کند.

خبرنگاري اظهارات مطهري مبني بر علاقه مندي رييس جمهور به مشايي را سوال کرد و گفت: مطهري مي گويد که اين علاقه مندي موجب شد که در روزهاي آخر دولت نهم اين اتفاقات در کابينه بيفتد به نظر شما آيا اين اتفاقات در کابينه دهم تکرار مي شود که مشايي پاسخ داد اصلا در کابينه اتفاقي نيفتاده است.

وي استعفاي وزرا در اواخر دولت نهم را رد کرد.

وي در پاسخ به اين سوال که برخي معتقدند هزينه حضور شما در دولت نهم بالا بوده و موجب خروج برخي از وزرا در آخرين روزهاي دولت نهم از کابينه شده است، گفت: اواخر دولت خروجي نداشتيم.

مشايي استعفاي وزير اطلاعات را رد کرد و گفت: آقاي احمدي نژاد ايشان را تغيير داده است و اين مساله ساده اي است.

رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که آيا تغيير يک وزير هزينه اي براي دولت ندارد پاسخ منفي داد.

خبرنگار مذکور با بيان اينکه مطهري نماينده تهران چنين موضوعي را اعلام کرده است خواهان توضيح بيشتر از سوي مشايي شد که رييس دفتر رييس جمهور به وي گفت: از مطهري بپرسيد مگر چه اتفاقي در دولت نهم افتاد که الان هم بخواهد بيفتد اتفاقي نيفتاده بلکه رييس جمهور فقط يک وزير را تغيير داده است