صادق زیباکلام: من معتقدم که اگر آقای دکتر روحانی از سفر نیویورک بازگردند و هیچ دیدار و مراوده ای حتی در حد سلام و احوال پرسی میان ایشان و رئیس جمهوری آمریکا انجام نشده باشد، بسیار شگفت زده می شوم و اگر در اسلام شرط بندی حلال می بود قطعا درخصوص این دیدار شرط بندی کلان انجام می دادم.

سایت قانون به نقل از صادق زیباکلام چنین ادامه داد: چرا که مطمئنم روحانی و اوباما با یکدیگر دیدار خواهند داشت. اینکه من معتقدم رئیس جمهور بدون دیدن همتای آمریکایی خود به کشور باز نمی گردد دو دلیل عمده دارد. اول اینکه هم آقای اوباما خواهان این دیدار هستند و صراحتا این را اعلام کردند که بدون هیچ پیش شرطی تمایل دارند که با آقای روحانی دیدار و گفت و گو داشته باشند و هم اینکه آقای روحانی کاملا تمایل دارند این ملاقات صورت بگیرد. یعنی هر دو رئیس جمهور طالب این دیدار هستند.