همان گونه كه قابل پیش بینی بود ، با انفجار در چند نیروگاه هسته ای ژاپن پس از وقوع زلزله در این كشور ، رسانه های غربی و صهیونیستی و دنباله روهای آن ها در داخل كشور درصددند تا از این موضوع نیز به عنوان ابزار فشاری علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بهره گیری كنند.

در این راستا سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی طی گزارشی با اشاره به وارد آمدن آسیب به چند كوره اتمی ژاپن در جریان زلزله اخیر ، در خصوص ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران ابراز نگرانی كرد.این در حالی است كه به واسطه عضویت ایران در NPT تمامی فعالیت های هسته ای كشورمان تحت نظارت سخت گیرانه كارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و به طور طبیعی تمام پروسه هسته ای ایران مطابق استانداردهای آژانس است. در مقابل ، رژیم صهیونیستی عضو NPT نیست و نظارتی بر فعالیت های هسته ای آن وجود ندارد. رژیم صهیونیستی هم چنین دارای 200 كلاهك هسته ای است كه به منزله خطری دائمی برای منطقه و خاورمیانه تلقی می شود.

این سایت نوشت: «آسیب به چند کوره اتمی ژاپن به دنبال زلزله و تسونامی، نگرانی های زیادی را نیز در مورد کوره اتمی ایران در بوشهر به وجود آورد. آگاهان می گویند: از آن جا که ژاپن بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را از طریق کوره های اتمی تامین می کند، زیرا خود هیچ گونه منابع سوختی فسیلی (نفت و گاز) در اختیار ندارد، نیروگاه های هسته ای خود را در سطح بسیار بالای ایمنی ساخته و نگاهداری می کند – ولی همین تلاش نیز نتوانسته است از خطر انفجار اتمی و نشت مواد رادیو اکتیو در صورت بروز زلزله ای که در تاریخ سابقه نداشته، جلوگیری کند.
پرسش آن است که آیا در نیروگاه هسته ای بوشهر نیز – که راه اندازی آن مرتبا به تعویق می افتد – همین تدابیر ایمنی در نظر گرفته شده است؟ کارشناسان نسبت به این امر ابراز تردید بسیار می کنند و خطر وقوع حوادث ناگوار پس از راه اندازی کوره را از نظر دور نمی دارند.»

نكته جالب این كه سایت وزارت خارجه در همین گزارش اذعان كرده كه تجهیزات ایمنی نیروگاه های هسته ای ژاپن را یك كمپانی اسرائیلی با نام «ماگنا» تولید و نصب كرده است.سایت وزارت خارجه اسرائیل البته در این گزارش تلاش نموده تا تجهیزات ایمنی نصب شده توسط این شركت صهیونیستی را عامل عدم آسیب جدی به نیروگاه ای ژاپن و كشته شدن تعداد زیادی از مردم قلمداد نماید. این در حالی است كه اخبار و گزارش های متعدد حكایت از آن دارد كه در اثر انفجار در چند نیروگاه ژاپن مقادیری مواد رادیو اكتیو از این نیروگاه ها به بیرون نشت كرده است. همچنین اقدام قبلی دولت ژاپن در دور كردن ساكنین مناطق اطراف این نیروگاه ها ، مانع از آن گردید تا در اثر انفجار رخ داده ، تلفات انسانی قابل توجهی به بار آید و این موضوع هیچ ربطی به تجهیزات ایمنی كمپانی صهیونیستی ندارد.

شایان ذكر است روز گذشته روزنامه شرق در مقاله ای به قلم احمد شیرزاد نماینده مشاركتی مجلس ششم ، در تحلیلی مثل سایت وزارت خارجه اسرائیل تلاش كرد تا موضوع انفجار در نیروگاه اتمی ژاپن را به نحوی با فعالیت های صلح آمیز هیته ای ایران مرتبط و نسبت به این فعالیت ها ابراز نگرانی كند.