آقای اژه ای به عنوان یکی از متولیان عدل و داد در کشور توضیح نداده است که آیا منافق نامیدن دولتمردان آن هم در روز 22 بهمن جرم محسوب می شود یا خیر.

دادستان کشور که به عنوان سخنران یوم الله 22 بهمن در اصفهان سخنرانی می کرد، یاران رئیس جمهور را منافق و منحرف نامید که دست شیطان بزرگ را پشت سر دارند. بخشی از سخنان آقای اژه ای در ادامه آمده است:

* دشمن درصدد ایجاد ترفند دیگری برای مبارزه با ملت ایران است. دشمن اکنون مهره‌های انحرافی خود را به میدان آورده است و جریانی ایجاد کرده که با انحراف از آرمان‌های انقلاب، امام (ره) و رهبر معظم انقلاب در حال ستیز است.

* جریان انحرافی در صدد آن است که با چهره نفاق گونه ارزش‌های ضد دینی خود را به ارزش‌های به ظاهر اسلامی و ملی تبدیل کند.

*این جریان مدام آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و هر روز با حاشیه سازی التهاب و موجی جدید را در کشور ایجاد می‌کند که دست شیطان بزرگ پشت سر آن است.

وی توضیح نداده است که آیا منافق نامیدن دولتمردان آن هم در روز 22 بهمن جرم محسوب می شود یا خیر.