سخنگوي ليبرال حزب کارگزاران گفت  اگر يک اصولگراي واقعي در عرصه انتخابات حضور  داشته باشد، محسن رضايي است.

حسين مرعشي که در ستاد موسوي فعاليت مي کند طي مقاله اي در روزنامه زنجيره اي اعتماد، از نامزدي محسن رضايي استقبال کرد و نوشت: حضور او نشان داد امروز غير از گروهي از جوانان تندرو و افراطي که به نوعي مسخ احمدي نژاد شده اند، اصولگرا بودن محمود احمدي نژاد به معناي واقعي نزد خيلي از اصولگرايان ]!؟[ زير سؤال رفته است.

او با مثبت خواندن نامزدي رضايي نوشت: «اکنون با نامزدي رضايي يک چهره اصولگراي واقعي در صحنه حاضر شده است. به تعبير بنده اگر يک اصولگراي واقعي در صحنه انتخابات وجود دارد، قطعاً محسن رضايي است و حيف است اصولگرايي تنها با رئيس دولت نهم تعريف شود.»

 

گفتني است کارگزاران و شخص مرعشي چند ماه پيش طرح دولت ائتلافي را با محوريت عبور از احمدي نژاد مطرح کردند که به سرانجام نرسيد. چند ماه  بعد آقاي رضايي خواستار تشکيل دولت ائتلافي شد و از کساني چون آقايان ولايتي، لاريجاني و قاليباف دعوت کرد وارد گود شوند اما هيچ کدام از آنها اين دعوت را نپذيرفتند. پس از آن رضايي ستاد دولت ائتلافي را با دبيري «دبير ستاد مردمي حمايت از هاشمي» در انتخابات سال 84، تشکيل داد و نامزدي خود را اعلام کرد.

تشويق هاي کسي با مختصات حسين مرعشي از آن جهت جالب است که چيزي به نام اصول در ميان برخي چهره هاي کارگزاراني اساساً موضوعيت ندارد مگر براي زيرپا گذاشتن ضمن اينکه طيف مدعي اصلاح طلبي معمولاً از اطلاق عنوان اصولگرايان براي اصولگرايان طفره مي روند اما حالا آقاي مرعشي دنبال معرفي اصولگراي واقعي در ستون يک روزنامه زنجيره اي است!

 

منبع:سايت روزنامه کيهان