سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: فتنه مجرم هستند و در محاکم داخلی ما باید محاکمه شوند و ترتیب سرنوشت آنها را قوانین داخلی ما تعیین می کند، بنابراین این نوع اظهار نظرها دخالت در امور داخلی ماست و امریکاییها نباید از این غلط ها بکنند و در امور داخلی کشورما دخالت کنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، دکتر سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598 در خصوص اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر آزادی سران فتنه گفت: اظهار نظر امریکایی ها و صدور بیانیه دخالت در امور داخلی کشور ما محسوب می شود و این رفتار آنها خلاف قوانین بین المللی و عرف سیاسی است.

وی در ادامه تأکید کرد:سران فتنه مجرم هستند و در محاکم داخلی ما باید محاکمه شوند و ترتیب سرنوشت آنها را قوانین داخلی ما تعیین می کند، بنابراین این نوع اظهار نظرها دخالت در امور داخلی ماست و امریکاییها نباید از این غلط ها بکنند و در امور داخلی کشورما دخالت کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ما فکر میکنیم امریکایی ها دنبال بهانه جویی هستند و می خواهند با بهانه جویی ها روند اجرای توافق را با مانع روبرو کنند چون به این نتیجه رسیدند که در این توافق حقوق هسته ای حفظ شده و در این روند آنچه آرزوها و امیال امریکاییها بود محقق نشده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس نهم یادآورشد: آمریکایی ها به دنبال این هستند که موانعی ایجاد کنند و روزی سران فتنه را بهانه می کنند و روزی حقوق بشر و روزی موشکهای بالستیک را مطرح می کنند و به دنبال بهانه هستند.

دکتر نقوی حسینی در رابطه با نظرات مطرح شده دستگاه دیپلماسی درخصوص آزمایش موشکهای بالستیک و اینکه ممکن است این آزمایشات درروند توافق تاثیر گذارباشد گفت: در این خصوص مطلبی نشنیده ام ولی آنچه می توان گفت این است که وزارت خارجه نمیتواند در امور دفاعی کشور دخالت نماید و توافقات ژنو هیچ ارتباطی با فعالیتهای توسعه دفاعی کشور نداشته و مسائل موشکهای بالستیک هیچ ارتباطی به توافق نامه ندارد.