عضو اتاق فكر فتنه سبز در لندن مي گويد ما بايد شعار «هم غزه هم قاهره» سر بدهيم.

عطاءالله مهاجراني ضمن مقاله اي كه در «جرس» منتشر شده با تظاهر به غمگساري مردم فلسطين و مصر، به محمود عباس حمله مي كند و مي نويسد: نسبتي وجود دارد بين انقلاب مصر و حركت حماس در غزه. محمود عباس و سازمان فتح شباهت بسياري به مبارك و حاكميت او دارند. اسناد ويكي ليكس به روشني نشان داد، محمود عباس و دولت او و صاحب عريقات مذاكره كننده ارشد تشكيلات خودگردان، حداكثر دلال هايي بوده اند كه بر سر هويت و حيثيت فلسطين با آمريكا و اسرائيل معامله مي كردند. بي دليل نيست كه پس از افشاي مذاكرات دولت محمود عباس با اسرائيل، و امتيازدهي آنان درباره قدس شرقي و آوارگان فلسطيني، عريقات از سمت خود استعفا داد نكته ديگر داستاني كه همه باور دارند، فساد مالي است كه در مغز استخوان تشكيلات خودگردان نفوذ كرده است. در سركوب حماس و نهضت مردم غزه، آمريكا و اسرائيل و دولت مبارك هم نظر و همراه بودند. حمله اسرائيل به غزه براساس يك استراتژي مشترك اتخاذ شده بود تا حماس نابود شود و تشكيلات خودگردان غزه را در اختيار بگيرد. به خوبي به ياد داريم كه در همان روزگار سخت حمله ارتش اسرائيل به غزه، گذرگاه رفح بسته بود، فرياد فلسطيني ها و مصري ها به آسمان رفت. آنها بي دارو و بدون سوخت مانده بودند و برق و بيمارستان نداشتند.
اين موضع منفعلانه پس از قدرت نمايي ملت هاي مسلمان منطقه به ويژه مصر در حالي است كه برخي اعضاي اتاق فتنه در لندن از جمله كساني نظير كديور و سروش و خود مهاجراني ارتباطات وثيقي با رژيم صهيونيستي دارند و مهاجراني سال گذشته در يكي از لابي هاي صهيونيستي در واشنگتن حضور پيدا كرد و پس از سخنراني، پول هنگفتي هم دريافت كرد. طبق اسناد منتشره، محمود عباس به مقامات آمريكايي قول داده بود از طريق يك تاجر همسو با تشكيلات خودگردان، مبلغ 50 ميليون دلار را براي فعاليت هاي رسانه اي در اختيار موسوي وهمكارانش قرار دهد.
به خاطر همين همسويي آشكار با رژيم صهيونيستي بود كه فتنه گران در روز قدس سال 88، شعار نه غزه نه لبنان سر دادند و هويت مزدور مآبانه خود در خدمت اشغالگران قدس را به نمايش گذاشتند. اين رسوايي بزرگ باعث شد كه كديور چندي بعد ادعا كند آشوبگران در روز قدس سال 88 شعار هم غزه هم لبنان مي داده اند. همين ادعا هم باعث انتشار ويدئوهاي مربوط به روز قدس و هو شدن باند مهاجراني- كديور شد.
نكته درخور توجه اين كه بهاءالله مهاجراني از يكسو به اسناد ويكي ليكس درباره فساد محمود عباس اشاره مي كند ولي از سند ديگر ويكي ليكس كه نشان دهنده كمك 50 ميليون دلاري اسرائيل به موسوي از طريق محمود عباس است نامي به ميان نمي آورد.
25 بهمن امسال نيز چند صد تن از اوباش سياسي و وابستگان به گروهك هاي نفاق به بهانه دفاع از مردم مصر وتونس به خيابان آمدند و ضمن آتش زدن چند سطل زباله، تلاش كردند اذهان عمومي را از واقعيت انتفاضه اسلامي در خاورميانه منحرف كنند، بي آن كه حتي يك شعار در حمايت از مسلمانان منطقه سر داده شود. شعارهاي سرداده شده از سوي اوباش در 25 بهمن، دقيقاً همان شعارهايي بود كه روز قبل در سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي سفارش شده بود و پيوند وثيق موسوي و كروبي در ايران، و حلقه جرس در لندن با رژيم صهيونيستي را آشكارتر مي كرد.