خبرگزارى آلمان در اين زمينه ادعا كرد: اين فراخوانى به بهانه تنش هاى به وجود آمده در پى بازداشت كارمندان سفارت انگليس در تهران انجام مى شود. 

در جديدترين تحولات ميان ايران و اتحاديه اروپا، تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا سفيران ايران در پايتخت هاى خود را فراخواندند تا خصومت ورزى و دشمنى خود با كشورمان را تشديد كنند.

به گزارش خبرگزارى مهر، خبرگزارى آلمان در اين زمينه ادعا كرد: اين فراخوانى به بهانه تنش هاى به وجود آمده در پى بازداشت كارمندان سفارت انگليس در تهران انجام مى شود.

هنوز خبرى در مورد اينكه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در خصوص چه مطلبى با سفيران ايران مذاكره خواهند كرد، منتشر نشده است.

در همين رابطه ديپلمات هاى حاضر در بروكسل و برلين، فراخوانده شدن سفيران ايران در پايتخت كشورهاى اروپايى را تاييد كردند.«مارجاتا راسى» معاون وزيرامور خارجه فنلاند در اين ارتباط بدون هرگونه توضيحى مدعى شد: بازداشت كارمندان سفارت انگليس در ايران، برخلاف تمام اصول ديپلماتيك است.

وى در ادامه افزود: اين حقيقت كه دو كارمند سفارت انگليس در تهران دادگاهى خواهند شد، نه تنها يك اقدام تحريك آميز عليه انگليس، بلكه عليه تمام ۲۷ عضو اتحاديه اروپا به شمار مى رود.