در پي تحولات بحرين، وزارت خارجه كشورمان سفير جمهوري اسلامي ايران در منامه را به تهران فرا خواند.

در پي مداخله نظامي عربستان سعودي در بحرين و شهادت و مجروح شدن جمعي از مردم بيگناه بحرين، مهدي آقاجعفري سفير جمهوري اسلامي ايران در منامه به منظور رايزني و مشورت در خصوص تحولات بحرين به تهران فرا خوانده شد.