اصرار مسئولین دانشگاه شیراز به حضور علی مطهری در دانشگاه بر خلاف قانون، نوع اعتراض‌ها به حضور وی در شیراز و انعکاس خاص این خبر توسط برخی از رسانه‌ها شائبه برنامه‌ریزی قبلی جهت ایجاد جو «مظلوم نمایی» برای علی مطهری را در اذهان مردم به خصوص دانشجویان شیرازی ایجاد کرده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ برنامه "اسلام و آزادی" که قرار بود با سخنرانی علی مطهری توسط انجمن «فرهنگ و سیاست» در دانشگاه شیراز برگزار شود، بدون حضور علی مطهری برگزار شد.
با اینکه معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری قبلا طی نامه ای اعلام کرده بود که حضور مطهری در دانشگاه شیراز غیرقانونی است لیکن رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز به صراحت مقابل حکم ایستاده و اصرار به برگزاری برنامه داشتند.
همین عدم التزام به قانون زمینه حواشی بعدی حضور مطهری در شیراز را فراهم کرد به گونه‌ای که ظاهرا در بدو ورود مطهری به شیراز عده‌ای با حضور در فرودگاه نسبت به حضور علی مطهری در شیراز اعتراض کردند.
اصرار مسئولین دانشگاه به حضور علی مطهری در دانشگاه بر خلاف قانون، نوع اعتراض‌ها به حضور وی در شیراز و انعکاس خاص این خبر توسط برخی از رسانه‌ها شائبه برنامه ریزی قبلی جهت ایجاد جو «مظلوم‌نمایی» برای علی مطهری را در اذهان مردم به خصوص دانشجویان شیرازی ایجاد کرده است.

منبع

"Our President, analytical news site"