به نظر من آقای هاشمی از اول هم در خط امام نبود. فرقش با امثال آقای کروبی این است که آقای کروبی از اول تا حدی به اندیشه های امام اعتقاد داشت. به نظرم ریشه اندیشه آقای هاشمی به جبهه ملی و نهضت ملی شدن صنعت نفت بر می گردد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ سید حمید روحانی در شماره اخیر نشریه رمز عبور به انتقاد شدید از مواضع هاشمی رفسنجانی پرداخت. مهمترین بخش های سخنان روحانی به شرح زیر می باشد:
* انسان های خودخواه هم کینه توز می شوند و هم تحمل کوچک ترین نقد و نظر مخالفی را ندارند. اینکه می بینید بعضی از مسئوولان در مقابل انتقاد زبان به ناسزا باز می کنند، مخالفین را بی سواد تعبیر می کنند، حواله جهنم می دهند، اینها مال همین است که دچار یک چنین مساله ای شده اند. بعضی ها متاسفانه انگار ۲۰۰ سال دیر به دنیا آمده اند و خودشان را هنوز در دوران قاجار می بینند.
* آقای هاشمی خودش از کسانی بود که وقتی احساس می کردند افرادی با نظر او موافق نیستند و مخالفت می کنند، حتی حاضر بودند به افراد تهمت بسیار ناروایی وارد کنند تا اینها را از صحنه حذف کنند. نمونه اش آقای کروبی رئیس مجلس بود و آقای هاشمی رئیس جمهور شده بود. آقای کروبی با آن روحیه ای که داشت گاهی نقد و مخالفتی می کرد. خلاصه اش این است که ایشان یک وقتی به آقای کروبی گفته بود که یک خانمی با بچه در بغل هست که اینجا و آنجا می رود و می گوید این بچه آقای کروبی است و آقای کروبی رهایش کرده است. به آقای کروبی بلافاصله گفتم بگویید این خانم را به دفتر شما بیاورند و او را ببینند. گفت باشد. مدتی گذشت و من هرروز پیگیری می کردم. فشار آوردند که این خانمی که بچه به بغل این در و آن در می زند و می گوید از من بچه دارد، کجاست؟ چرا اورا نمی آورید؟ وقتی بیشتر به این موضوع فشار آوردند آقای هاشمی گفت اینکه چیزی نیست! مسائل بدتر از این درباره شما هست! و نسبت ناروایی به خانم آقای کروبی داده بود….وقت گرفتیم و به دفتر ریاست جمهوری رفتیم. بعد ایشان گفتند نه، من آقای کروبی را می شناسم، حاج خانم را می شناسم، به آنها اعتماد دارم اما من می خواستم با آقای کروبی صحبت کنم که این شایعه را چگونه باید از بین ببریم.
* به نظر من آقای هاشمی از اول هم در خط امام نبود. فرقش با امثال آقای کروبی این است که آقای کروبی از اول تا حدی به اندیشه های امام اعتقاد داشت. به نظرم ریشه اندیشه آقای هاشمی به جبهه ملی و نهضت ملی شدن صنعت نفت بر می گردد.
* آقای هاشمی بعد از ۸۰ سال که از عمرش می گذرد، در تمام این دورانی که طلبه و منبری و سخنران و واعظ بود، یک کلمه از حقوق زن ها حرف نزده و از زنان بی حجاب دفاعی نکرد…. این آدم الان یک دفعه طرفدار زنان خواننده و زیبارو می شود و می گوید ما نباید زنان زیبارو را از صحنه برانیم. چه شده که آقای هاشمی بعد از ۸۰ سال روشنفکر شد؟(+)
"Our President, analytical news site"