دولت قبلی هر آماری که می داد، با تخطئه مخالفان مواجه می شد.القای دستکاری در آمار و دروغسازی در آمار در دوره‌ی احمدی نژاد سکه رایج بین مخالفین بوده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی برای کسانی که هجمه ها به آمارهای بانک مرکزی را در دولت قبل دیده بودند انگشت به دهان کرد. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه در بدترین شرایط بانک مرکزی آمار غلط نداده است، گفته است: در همان ابتدای ورود به بانک مرکزی این انتقادات را مورد بررسی قرار دادم و به این نتیجه رسیده ام که بانک مرکزی در هیچ شرایطی آمار غلط نداده و در زمان فشارها نیز انتشار آمار را متوقف کرده است. ولی‌الله سیف تصریح کرده: بنده در بدو ورود به بانک مرکزی اولین چیزی که خواستم متوجه شوم این بود که آیا تاکنون بانک مرکزی برای میل مسئولان آمار غیرواقعی منتشر کرده است یا خیر؟ که بررسی نشان داد تاکنون چنین اقدامی توسط این نهاد انجام نشده است.

آیا سخنان سیف را میتوان جوابی برای منتقدین آمارهای دولت احمدی نژاد قلمداد کرد؟!منتقدینی که نام حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در آن دیده می شود.

روحانی در اردیبهشت ماه سال ۸۸ در سخنانی با انتقاد شدید از آمارسازی(!) در دولت احمدی نژاد گفته بود:” برخی از مسئولان ما ظاهراً تصور می‌کنند که حکومت کردن و اداره یک کشور یعنی فقط تبلیغات و با آمارسازی و گزافه‌گویی می‌توان هم برای مردم رفاه آورد، هم کشور را به یک ابرقدرت تبدیل کرد و هم واقعیات عرصه جهانی را تغییر داد. ”

وی در این اظهارات خود آمارهای مربوط به دولت احمدی نژاد را نه آمار منتقدان دولت که آمار دستگاه‌های دولتی‌ همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران عنوان کرده بود.

اما شاید شدیدترین انتقاد از آمارهای دولت احمدی نژاد مربوط به هاشمی رفسنجانی بوده است وی در اواخر دولت دهم گفته بود:با تکیه بر شعار و آمار و ارقام غیر‌واقعی، اقتصاد کشور را دچار رکورد تورمی کردیم که بد‌‌ترین نوع تورم و رکود در اقتصاد است.»

این ادعاها در دولت یازدهم نیز بارها از سوی حامیان و مسئولان دولت فعلی مطرح شده است که با اظهارات جدید سیف، حداقل بانک مرکزی از اتهام دستکاری در آمارها در ۸ سال فعالیت دولت احمدی نژاد تبرئه شده است؛ مگر آن که سیف اظهارات خود را پس بگیرد.

زیتون
"Our President, analytical news site"