به گزارش جهان، شبکه آرتی آر روسیه در گزارشی درباره تحولات ایران نوشت:

 تظاهرات ایران شبیه صحنه هایی است که در انقلاب نارنجی دیده می شود اولین مشابهت در سن نامزدهاست. احمدی نژاد پانزده سال جوان تر از موسوی است.

وی رئیس جمهوری کنونی ایران است که فرزند یک آهنگر بوده و ساده لباس می پوشد و آرای انتخاباتی اش از مناطق روستایی می آید. موسوی به عنوان یک مخالف خود را نشان داده است او رئیس فرهنگستان هنر است و حتی در همایش ها کت به تن ندارد. اصلی ترین شعار مخالفان این است که چرا باید از غرب خشمگین باشیم؟

شعارها به زبان انگلیسی نوشته می شود تا در خارج از ایران هم قابل فهم باشد. تبلیغات موسوی از طریق پیامک یا اینترنت منتشر می شود.

میخائیل مرکالوف نماینده پارلمان روسیه می گوید: شاید موسوی را در غرب لیبرال بنامند اما این امر مقید به شروطی است وی در زمان جنگ ایران و عراق نخست وزیر بود.

نیکلای کوزیرف مشاور دیپلماتیک سفارت شوری سابق در تهران بین سالهای هزار و نهصد و هفتاد و نه تا هزار و نهصد و هشتاد و سه می گوید: این بدون دلیل نیست که رسانه های غربی اکنون به ایران دیدگاه خاصی دارند. در طول مبارزات انتخاباتی ایران بین قرمزها و سبزها تقسیم بندی شد و زنان تصمیم گرفتند که در این مبارزات چگونه سر خود را بپوشانند عده ای با عکسهای نامزدهای انتخاباتی و عده ای دیگر با شاخ های سبز و موهایی بیرون آمده از روسری. اما غرب تنها موضوع این انتخابات نبود.

در این گزارش رئیس بنیاد پولیتیکا روسیه می گوید: در خارج احساس می شود که در ایران انقلابی رخ داده است یا اینکه همانطور که در دیگر کشورها شاهد آن هستیم تلاش می شود تا انقلابی صورت گیرد. نامزد شکست خورده این انتخابات که از حمایت کامل رسانه های غربی برخوردار است اعلام کرد انتخابات با تقلب همراه بوده است و با کمک هوادارانش، انتقام خود را در خیابانها می گیرد.