حسن اللهیاری در این شبکه مدام اقدام به توهین و سب خلفای اهل سنت نموده و بعضا از الفاظی بسیار رکیک در مورد آنها استفاده می کند. نکته این است که با توجه به رابطه بسیار خوب عربستان با آمریکا، آیا تعطیل کردن این شبکه از سوی عربستان بیشتر از یک تماس تلفنی هزینه دارد؟!! یا اینکه حذف فیزیکی اللهیاری برای افراطیون القاعده چقدر زمان می خواهد؟!!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، به نقل از جام نیوز، جمله ی مشهوری است که می گوید:« برای ضربه زدن به دین از دین استفاده کن» گویا همین جمله قرن ها در دستور کار دشمنان اسلام قرار گرفته است. سناریویی که همانند دیگر سناریوهای دشمنان اسلام، ساده و ابتدایی به نظر می رسد اما ساده انگاشتن سناریوهای دشمن عین ساده لوحی است.
یکی از این سناریوها نفوذ بین روحانیت و تربیت افرادی همانند محمدعلی باب ها و محمدبن عبدالوهاب ها برای ضربه زدن به اسلام است. کاری که بارها انگلیس انجام داده و اکنون آمریکا به دنبال پیاده کردن آن است.
از این رو از چندی پیش به معرفی شخصی به نام حسن اللهیاری کرد. شیطان بزرگ در اولین اقدام، شبکه ای ماهواره ای با 2 زبان برای وی راه اندازی کرد و اللهیاری با طیب خاطر و بدون دغدغه روی آنتن آمریکا قرار رفت تا ترویج شیعه(!!) کند.
پرواضح است اسلام مورد نظر و حمایت آمریکا چگونه اسلامی است. در واقع آمریکا در حرکتی زیرکانه به بهترین شکل، سعی در تخریب شیعه و اسلام ناب نمود.
اللهیاری در این شبکه مدام اقدام به توهین و سب خلفای اهل سنت نموده و بعضا از الفاظی بسیار رکیک در مورد آنها استفاده می کند. نکته این است که با توجه به رابطه بسیار خوب عربستان با آمریکا، آیا تعطیل کردن این شبکه از سوی عربستان بیشتر از یک تماس تلفنی هزینه دارد؟!! یا اینکه حذف فیزیکی اللهیاری برای افراطیون القاعده چقدر زمان می خواهد؟!!
اما در این پروژه، اللهیاری برای ضربه زدن به اسلام ناب نباید تنها به سب و توهین به خلفای اهل سنت بسنده می کرد، بلکه باید با صدور فتاوای هدفمند، ضربه دیگر و چه بسا محکم تری وارد می ساخت. فتاوایی نظیر: جایز بودن معامله با اسرائیل و از سوی دیگر حرام بودن معامله با برادران اهل سنت، جایز بودن لعن خلفاء، عدم جواز کمک به مردم فلسطین، از جمله موارد عجیب و خلاف مبانی اسلام که از سوی وی صادر شده است.
در این پازل آمریکایی اکنون زمان شخصیت سازی برای اللهیاری است. ایجاد شخصیتی کاذب که به این باور برسد خودش را با نفوذتر از مراجع حال حاضر ایران و عراق بداند!


اما کار به اینجا ختم نشد، اللهیاری پس از مدتی پا را فراتر گذاشته و خودش را نسبت به بسیاری از علمای تاریخ اسلام عالم تر اعلام کرد!
این سوال به ذهن می رسد که آیا جناب اللهیاری از علمایی نظیر: شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ کلینی، علامه حلی، شیخ بهایی، شیخ انصاری، سید مرتضی، علامه مجلسی، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی(ره) و ... عالم تر است؟!
البته داستان به اینجا ختم نمی شود. چنین شخصیتی باید مانند مراجع عمل کند. وقتی آقای طلبه نما به باورهای کاذب فوق رسید اقدام به راه اندازی سایتی جهت اخذ وجوهات با شماره تلفن: 0016614140009 و پرداخت شهریه نمود.


اما این اقدام وی موجب عکس العمل های منفی از سوی مومنین و طلاب و علمای ایران و عراق شد. اللهیاری هم بلافاصله سایت مذکور را از دسترس خارج کرده و در شبکه عربی زبان خود انتساب این سایت به خودش را رد کرده و اقدامی از سوی دشمنانش دانست.
اما باز هم چند نکته وجود دارد:
1. جناب اللهیاری اگر سایت متعلق به شما نبود چرا بلافاصله بعد از واکنش مردم تعطیل شد؟
2. جناب اللهیاری، اساسا وقتی در این سایت شماره تلفن خود شما جهت اخذ وجوهات شرعی وجود دارد، چگونه می توانید انتساب آن را به خودتان رد کنید؟
3. جناب اللهیاری بر فرض جعلی بودن این سایت، پاسخ شما برای ادعاهای بسیار فراتر از مرجعیت و... در شبکه تان چیست؟
4. جناب اللهیاری، اگر شما طلبه اید (؟!)به نظر شما کدام طلبه جوان به خود اجازه می دهد که خود را از علمای حال حاضر بلکه از بسیاری از علمای تاریخ اسلام بالاتر بداند؟!
5. جناب اللهیاری، به نظرتان عجیب نیست که تبلیغ تان را در شبکه های فارسی زبان می کنید و تکذیبیه تان را در شبکه های عربی زبان؟!!