پژوهشگر موسسه کیهان در همایش «کانون بانوان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» با موضوع «جریان‌شناسی فمینیسم رادیکال در ایران» که با حضور اساتید دانشگاه‌های کشور و فعالان حوزه زنان برگزار شد، به افشای عضویت پدر «شیرین عبادی» پرداخت.

پیام فضلی نژاد درباره سابقه پدر شیرین عبادی در لژهای فراماسونری افزود: از سال 1345 در «لژ فراماسونری مولوی» و عضویت این برنده جایزه صلح نوبل در «کلوپ روتاری زونتا» از سال 1354 پرداخت و اظهارداشت: معتقدم دفاعیات آقای «حسین شریعتمداری» که در دادگاه رسیدگی به شکایات شیرین عبادی از روزنامه کیهان ایراد شد، مرگ جریان فمینیسم سکولار و رادیکال را در ایران رقم زد و در واقع، مدیرمسئول کیهان آن دادگاه را تبدیل به مجلس ختم سمبلیک چهره‌های ضدایرانی مانند شیرین عبادی و... کردند و مرگ این جریان فتنه را رقم زدند. اگر امروز چهره‌های فکری و مخازن معرفتی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌های «اتحادیه اروپا» قرار می‌گیرند، به سبب همین تاثیرگذاری آنان در فروپاشی پروژه‌های استراتژیک نظام سرمایه‌داری علیه ایران است.
پیام فضلی نژاد در این همایش گفت: جریان فمنیسم سکولار در ایران یک جریان ورشکستة صددرصد سلطنت‌طلب و هوادار فحشای سیاه است که در بیانیه رسمی 30 دی 1388 اهداف‌ استراتژیک خود را «حمایت از همنجس‌بازی زنان»، «قانونی شدن روسپی‌گری» و «حمایت از تز چندشوهری زنان» و «حق زنان برای داشتن شرکاء جنسی متعدد در زمان واحد» اعلام کرده‌اند. زهرا رهنورد «دانشگاه الزهرا» را که برای تربیت زن متفکر مسلمان تأسیس شد، به محفل این جریان و فمنیست‌های بهایی تبدیل کرده بود، چنانکه چهره‌های بهایی این جریان مانند «ژانت آفاری» به دعوت رهنورد از «بنیاد اشرف پهلوی» برای همکاری با «دانشگاه الزهرا» به ایران آمده بودند. آفاری یکی از نظریه‌پردازان سرشناس فمنیسم ایرانی در دنیا است و پایان‌نامه دکترای وی برنده «بنیاد مطالعات ایران» به ریاست عالیه «اشرف پهلوی» شد و اکنون نیز همین باند، حمایت رسانه‌ای- سیاسی‌ از «زهرا رهنورد» و «میرحسین موسوی» را در رسانه‌های صهیونیستی پیش می‌برند.
پژوهشگر موسسه کیهان با بیان اینکه «غفلتی که در حوزه تاریخ‌نگاری فمینیسم واقع شد، می‌توانست پیامدهای امنیتی بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد» گفت: زهرا رهنورد در عصر اصلاحات همچنین با شیرین عبادی برای حضور مداوم در دانشگاه الزهرا رایزنی‌های گسترده‌ای انجام داد و وی نیز با مجوز رهنورد به ایراد سخنرانی در ستایش فمینیسم سکولار و ضدمذهب در این دانشگاه پرداخت.
فضلی نژاد سپس به تبار‌شناسی سیاسی- خانوادگی سران گروهک‌های فمینیستی سلطنت‌طلب در ایران اشاره کرد و گفت: هم محمد علی عبادی (پدر شیرین عبادی) در مورخه 27 اردیبهشت 1345 با معرفی غلامحسین امیری قراگوزلو و پرویز یگانگی به عضویت لژ فراماسونری مولوی در تهران درآمد و هم شیرین عبادی از سال 1354 عضو کلوپ روتاری زونتا به عنوان خواهرخوانده کلوپهای روتاری ایران بود. این کلوپ با سازمان زنان ایران به ریاست عالیه اشرف پهلوی ارتباط تشکیلاتی تنگاتنگی داشت و فعالان آن مانند همچنان نیز در حوزه حقوق بشر و زنان فعالیت می‌کنند. این افراد که با عنوان «باند اشرف پهلوی» شناخته می‌شوند، اکنون حلقه مرکزی‌ای هستند که حمایت از زهرا رهنورد را در خارج از کشور برعهده دارند.