تحریم‌ها و فشارها باید در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران افزایش یابد. ما همچنین باید بگوییم که ما علیه مردم ایران نیستیم و این مقامات ایران هستند که مردم را به رنج می‌کشند»

رئیس رژیم صهیونیستی از مقامات غربی خواست در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ایران فشار بیاورند.
به گزارش کیهان، شیمون پرز در دیدار وزیر خارجه آلمان خواستار آن شد که در آستانه انتخابات ایران فشار تحریم‌ها برای ایجاد نارضایتی در مردم افزایش یابد.

به گزارش سایت آروتزشوا، پرز در دیدار با گیدو وستروله اظهار داشته تا زمانی که ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، نباید هیچ‌گونه مصالحه‌ای با این کشور انجام بگیرد.
پرز می‌افزاید: «ایران و سوریه موضوعاتی مرتبط هستند. ایران در آستانه انتخابات است و ممکن است تحریم‌ها تأثیر داشته باشد. تحریم‌ها و فشارها باید در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران افزایش یابد. ما همچنین باید بگوییم که ما علیه مردم ایران نیستیم و این مقامات ایران هستند که مردم را به رنج می‌کشند»