دو تن از افراطیون مدعی اصلاحات معتقدند رأی کسب شده از سوی روحانی در انتخابات سال 92، رأی به اصلاح‌طلبان بود و روحانی و اطرافیانش نباید درباره خاستگاه این رأی‌ها دچار سوء تفاهم شوند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از کیهان، فیاض زاهد از اعضای حزب همبستگی در مصاحبه با آریا گفت: 85 درصد آرای آقای روحانی را اصلاح‌طلبان که مجموع دو جریان خاتمی و هاشمی بودند تشکیل می‌دادند.وی افزود: من آقای روحانی را شخصیت محبوبی می‌دانم اما بر این باورم که ایشان بدون حمایت و پشتیبانی جریان اصلاح‌طلب به هیچ وجه موفق نمی‌شود برنامه‌های خودش را به پیش ببرد.این مدعی اصلاحات تأکید کرد: باید در نظر داشت که محبوبیت فردی آقای روحانی یک چیز است اما وجود یک پایگاه سیاسی قدرتمند ریشه‌دار چیز دیگری است. آقای روحانی از خاستگاه حزبی استفاده نکرده به این معنا که ایشان با تکیه بر حزب اعتدال و توسعه خودش به قدرت نرسیده است.

همچنین صادق زیباکلام گفت: پیروزی آقای روحانی در انتخابات 92 مدیون و مرهون حمایت بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان از ایشان بود.بنابراین بنده امیدوارم اطرافیان ایشان مثل آقایان نوبخت، مرتضی بانک و نعمت‌زاده دچار این توهم نشوند که آنها پیروزی آقای روحانی را رقم زده‌اند.وی افزود: متأسفانه بعضاً شنیده می‌شود که آقای روحانی و اطرافیان ایشان می‌گویند: نزدیک به یک یا دو سال روی گفتمان اعتدال در دفتر مرکز مطالعات استراتژیک مجمع برنامه‌ریزی صورت گرفته، لذا این گفتمان بوده که موجب پیروزی آقای روحانی شده است. بنده امیدوارم آقای روحانی و اطرافیان ایشان خیلی این تحلیل‌ها را جدی نگیرند.وی گفت: چیزی که باعث پیروزی روحانی شد درجه اول ضعف وحشتناک مدیریت اصولگرایان ظرف هشت سال گذشته بود و درجه دوم حمایت رهبران اصلاح‌طلبان یعنی آقایان خاتمی و هاشمی و چهره‌هایی بود که عنوان اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند همچنین کناره‌گیری آقای عارف از رقابت از دیگر عوامل پیروزی آقای روحانی بود، بنابراین نباید اینگونه توهمات ایجاد شود که مردم خواهان گفتمان اعتدال بوده و از اصلاح‌طلبان رویگردان هستند.

این دو اصلاح‌طلب البته اشاره‌ای به این واقعیت نکردند که براساس نظرسنجی تیم مشاوران خاتمی در چند روز قبل از انتخابات، عارف تنها 8 درصد رأی داشت و اتاق فکر مشترک اصلاح‌طلبان و کارگزاران تصمیم گرفتند برای پیشگیری از آراء اندک نامزد اصلاح‌طلبان و برملا شدن فقدان پایگاه مردمی آنان، آقای عارف را وادار به انصراف کنند و البته اصلاح‌طلبان برای وادار کردن وی به انصراف او را پیشاپیش نیز اصلاح‌طلب بدلی و قلابی خوانده بودند.