چند تن از خانواده‌های محکومان فتنه ۸۸ که اخیرا به طعمه شدن خود برای سرویس‌های اطلاعاتی غربی پی‌برده‌آند در تماس با خبرگزاری فارس از واسطه‌گری‌ یک عضو وابسته به جریان فتنه در شورای شهر تهران میان خانواده‌های کشته‌ شدگان فتنه ۸۸ و دولت انگلیس پرده برداشتند.

چند تن از خانواده‌های محکومان فتنه ۸۸ که اخیرا به طعمه شدن خود برای سرویس‌های اطلاعاتی غربی پی‌برده‌آند در تماس با خبرگزاری فارس از واسطه‌گری‌ یک عضو وابسته به جریان فتنه در شورای شهر تهران میان خانواده‌های کشته‌ شدگان فتنه ۸۸ و دولت انگلیس پرده برداشتند.
چند تن از این افراد که به دلیل فضای خفقان آور موجود درون جریان فتنه نخواستند نامشان فاش شود، در تماس‌های جداگانه با فارس تاکید کردند. یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران که از اعضای اصلی حلقه مدیریت فتنه در داخل است با تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان فتنه ۸۸ ارتباط برقرار کرده و آنها را به دولت انگلیس وصل نموده است.
خانواده‌های کشته شدگان فتنه از ابتدا در تور منافقین قرار داشته‌اند و ارتباط‌گیری این عضو شورای شهر تهران با آنها از این جهت نیز قابل تأمل است.
افراد گفت‌وگو کننده با فارس تاکید کردند وی در تماس‌ها و ارتباطات خود با این افراد و امکان مهم برای آنها فراهم آورده است.
نخست اینکه آنها را به تعدادی از عناصر ضد انقلاب مقیم خارج از کشور بویژه انگلستان وصل کرده و امکان ارتباط دائمی و مستمر آنها را فراهم آورده است.
و دوم اینکه امکان مصاحبه این افراد با شبکه تلویزیونی سلطنتی انگلیس یعنی بی‌بی‌سی فارسی را که اکنون با ستاد فتنه در خارج از کشور تبدیل شده فراهم آورده است.
این افراد تاکید کردند وی بر محتوای این مصاحبه‌ها نیز نظارت داشته و خط دهی‌های لازم را انجام می‌داده است.
سوال مهم در اینجا این است که وی چگونه به سرپل دولت انگلیس در داخل ایران تبدیل شده و آیا چنین فردی شایستگی حضور در شورای شهر تهران به عنوان نماینده مردم را دارد؟!